Door ouder

Meldingen van kinderontvoering vorig jaar met 14 omhoog naar 251

Het aantal meldingen van kinderontvoering is in 2016 gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag van Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK). De instantie telde vorig jaar 251 gevallen van kinderontvoering, 14 meer dan in 2015. Het gaat om kinderen die vanuit Nederland naar het buitenland worden ontvoerd, bijvoorbeeld door één van de ouders na een scheiding. Bij het CIK, dat gefinancierd wordt door de overheid, kunnen mensen juridische bijstand krijgen bij vermoedens van kinderontvoering of melding maken van een ontvoerd kind. Vorig jaar nam het aantal keren dat mensen met de instantie contact opnamen voor bijstand in een (mogelijke) zaak van kinderontvoering toe met 60 procent tot 9.600. De stijging hangt volgens het CIK samen met toegenomen globalisering en migratie. (NRC)