Aantal meldingen kinderontvoeringen gestegen

De stijging kan te maken hebben met een toegenomen alertheid op kinderontvoeringen.

Archiefbeeld. Het kind op de foto heeft niets te maken met het onderwerp.
Archiefbeeld. Het kind op de foto heeft niets te maken met het onderwerp. Foto Koen Suyk / ANP

Het aantal meldingen van kinderontvoering is in 2016 gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag van het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK). De instantie telde vorig jaar 251 gevallen van kinderontvoering, 14 meer dan in 2015. Het gaat om kinderen die vanuit Nederland naar het buitenland worden ontvoerd, bijvoorbeeld door één van de ouders na een scheiding.

Bij het CIK, dat gefinancierd wordt door de overheid, kunnen mensen juridische bijstand krijgen bij vermoedens van kindontvoering of melding maken van een ontvoerd kind. Vorig jaar kende de instantie vooral een forse stijging van het aantal contactmomenten: gelegenheid waarop mensen met de instantie contact opnemen voor bijstand in een (mogelijke) zaak van kinderontvoering. Het aantal mensen dat dat deed steeg in 2016 met 60 procent tot 9.600. Ook het aantal kinderen waarvan gemeld werd dat er een dreiging van ontvoering bestond steeg fors, met 18 procent naar 443 kinderen.

Migratie en globalisering

Directeur Coskun Çörüz zegt in een toelichting dat het onduidelijk is of het gestegen aantal meldingen ook daadwerkelijk duidt op een gestegen aantal ontvoeringen. In 2016 organiseerde de instantie een aantal preventieve acties waarmee ouders en scholen attent werden gemaakt op signalen die kunnen duiden op een mogelijke ontvoering. Zo werd een campagne gevoerd rond kinderen die na de zomervakantie niet terugkeerden in de schoolklas en bracht de organisatie een kinderboek uit. Çörüz: “We proberen het thema uit de taboesfeer te halen, zodat mensen vermoedens eerder melden. Dat kan mogelijk de stijging in het aantal meldingen verklaren.” Tegelijkertijd benadrukt de organisatie ook dat de cijfers slechts een deel van het probleem laten zien, omdat nog altijd niet alle gevallen gemeld worden.

De stijging hangt volgens Çörüz samen met toegenomen globalisering en grotere migratiestromen. Onder de gemelde zaken zitten volgens de directeur in ieder geval enkele gevallen waarin een Syrische vluchteling een in Nederland geboren kind zonder toestemming van de andere ouder meenam naar een ander land. Çörüz verwacht de komende jaren meer soortgelijke zaken te gaan zien. De meeste kinderen worden net als voorgaande jaren meegenomen naar Turkije, gevolgd door België, Duitsland en Polen.

Het gaat in de cijfers van het CIK vaak om jonge kinderen: de helft van de ontvoerde kinderen is onder de zes jaar. Veruit het grootste gedeelte van de kindontvoeringen worden gedaan door één van de ouders. In ‘enkele procenten’ van de gevallen gaat het om ontvoeringen door een van de grootouders. 70 procent van de ontvoerders is vrouw.