Cultuurscouts krikken de leefbaarheid in de buurt op

Stadsgebieden Ze helpen bewoners ideeën voor de wijk uit te voeren. De rol van cultuurscouts is vooral adviserend. „Uiteindelijk moeten mensen het zelf doen.”

'Picnic Island 2016', een evenement ondersteund door Cultuurscout Noord.
'Picnic Island 2016', een evenement ondersteund door Cultuurscout Noord. Foto Johannes Odé

Maar liefst veertien zogeheten cultuurscouts telt Rotterdam, één voor elk stadsgebied. Ze helpen bewoners en kunstenaars grote en kleine ideeën op het gebied van kunst of cultuur te realiseren. Iedere bewoner met een goed idee voor bijvoorbeeld een festival, filmavond, expositie of concert kan een cultuurscout om advies vragen, en wordt geholpen bij het vinden van de juiste contacten, het genereren van publiciteit of een subsidieaanvraag.

Sanne Lansdaal is cultuurscout voor de deelgemeente Noord, en behandelt ruim tweehonderd culturele ideeën per jaar. Zo’n 75 procent van de initiatieven gaat, mede door haar bemiddeling, daadwerkelijk door. Zo hielp Lansdaal bij de totstandkoming van de Noord Zie Jazz-concerten in Noord en stond zij aan de basis van inmiddels terugkerende, grote evenementen als het Bluegrass Festival, Muziek op de Rotte en Duizel in het Park.

Het in werking zetten van een idee begint bij een gesprek, waarbij Lansdaal contacten uit haar netwerk aan elkaar knoopt en de financiering bekijkt. „Sommige bewoners hebben bij zo’n gesprek hun hele plan al op orde. Maar ik ben er ook voor mensen die geen idee hebben waar ze moeten beginnen.” vertelt ze. Haar rol is uitsluitend adviserend, zowel naar bewoners als naar de gemeente. „Uiteindelijk moeten de mensen het zelf doen.”

Buurttuin

Daarnaast worden ook niet-culturele initiatieven ter bevordering van de wijk bekeken. Bewonersinitiatieven tot tienduizend euro, zoals het realiseren van een buurttuin, een voorleesmiddag, of het organiseren van een skate clinic voor kinderen, worden behandeld door ‘gebiedsnetwerkers’ die vervolgens de gebiedscommissies adviseren. Haika Nanninga, netwerker voor het Oude Noorden, behandelt zo’n zeven bewonersideeën per maand. Het Oude Noorden is volgens haar een kansrijke en creatieve wijk, maar kent ook sociale problemen. Nanninga: „Ik ben het gezicht van de wijk namens de gemeente, de spin in het web om de leefbaarheid in de buurt op te krikken.”

Ze kent de hulpbehoevende groepen in het Oude Noorden en koppelt kunstenaars en sociaal betrokken mensen aan elkaar die bijvoorbeeld een kledingruil-middag willen organiseren, of speelgoed willen inzamelen voor kansarme kinderen. „Niet alles hoeft geld te kosten. Door samenwerking alleen kunnen bewoners ook al iets voor hun wijk betekenen. Als iemand een klein budget nodig heeft om een goed idee voor elkaar te boksen, kunnen ze bij mij terecht voor advies.”

Sanne Lansdaal, cultuurscout in Noord: „Onze laagdrempelige manier van werken zorgt voor een vlotte afwikkeling, waardoor goede plannen sneller gerealiseerd kunnen worden. Hoe meer initiatieven hoe beter. Zolang ze maar bevorderlijk zijn voor de wijk.”