Brieven

‘Catastrofe Havenziekenhuis’

Open brief Er is een eenzijdige focus op kosten en efficiency, meent Het Actiecomité.

Geacht Bestuur Erasmus MC, Bestuur Havenziekenhuis en Bestuur Zilveren Kruis, 13 april hebben wij gesproken over het voornemen tot sluiting van Havenziekenhuis. Met dit schrijven willen wij duidelijk aangeven dat wij van de suggestie dat wij daarmee zouden instemmen afstand nemen.

Geschetst is dat continueren van de kliniek een te grote kostenpost is. Tevens dat investeren in anderhalvelijnszorg samen met de eerstelijn de enige nog haalbare optie is. De eenzijdige focus op kosten betekent dat bezuinigingen en efficiencywinst leidende beginselen zijn geworden. Het enorme tempo waarin het Havenziekenhuis wordt gesloten, zonder werkend alternatief, zal tot een catastrofe leiden.

Wij pleiten voor behoud van Havenziekenhuis mét bedden, zonder grote OK, intensive care en indien nodig ook zonder SEH. Het dreigende verlies van een kleinschalige efficiënt communicerende parel in de zorgketen verontrust ons zeer.

De kwaliteit die door ‘Zorg met Aandacht’ is opgebouwd willen wij behouden voor onze patiënten. Zij moeten in de buurt terecht kunnen voor diagnostiek (radiologie, endoscopie, laboratorium, het (Academisch) Borstkanker Centrum en de Tropenpoli). Voor kwetsbare ouderen, die steeds langer thuis wonen en meer complexe problematiek ontwikkelen, is naast een poli geriatrie juist een beddenhuis van belang om tot goede beoordeling, diagnostiek en zinnige behandeling te komen. Deze beoordelingen zijn in anderhalvelijnszorg niet te ondervangen. Wij distantiëren ons met klem van de door de bestuurders gekozen beleidslijn. Juist de daarin gekozen strategie veroorzaakt de problemen waardoor het proces van de ombuiging van aard van het ziekenhuis momenteel onder grote druk staat. Als eerstelijns ketenpartners hebben wij geen enkel moment het gevoel gekregen als gelijkwaardige partners te mogen meedenken ten behoeve van behoud van kwaliteit en continuïteit van zorg. Daarentegen wordt de verantwoordelijkheid voor oplossingen nu wel bij ons neergelegd.

Graag gaan we opnieuw met u in gesprek om als gelijkwaardige partners vorm te geven aan het ‘Nieuwe” Havenziekenhuis.

Vriendelijke groet,

Het Actiecomité: mede namens 120 verontruste collega-huisartsen en hun patiënten.