Brieven

Bouwen in de stad

Werk op loopafstand van wonen, dan is er geen CO2-probleem

Het is onbegrijpelijk dat overheden de klimaatverandering willen tegengaan door het bevorderen van duurzame energie. Tijdens de kabinetsformatie zullen zowel linkse als rechtse partijen het daarover nooit helemaal eens kunnen worden, mede omdat de werkgelegenheid hiermee samenhangt. Daarnaast is het een buitengewoon ingewikkelde en langdurige operatie, die veel te laat komt. Wat weinigen inzien, is dat de huidige grote hoeveelheden CO2 worden veroorzaakt door de manier waarop wij na de Tweede Wereldoorlog onze steden hebben gebouwd. Verreweg het meeste werk is op auto-afstand van de woonplek gerealiseerd. Zonder dagelijks veel kilometers af te leggen, is er daardoor momenteel vrijwel geen baan meer te krijgen. Je moet haast wel een auto hebben, met als gevolg voortdurende uitbreiding van het wegennet, de files en de verkeersinfarcten.

Als we naar een manier van stedenbouw (piramidestad.nl) gaan waar banen weer op loop- of fietsafstand van de woonplek liggen, dan is het probleem opgelost. In deze autoloze en dus CO2-vrije steden kan iedereen elke dag lopend of fietsend naar zijn werk. Een auto wordt alleen interlokaal gebruikt voor uitstapjes. Als we in deze steden ook nog een voedsel-systeem realiseren, dan hoeft ons voedsel ook niet langer dagelijks te worden aangevoerd met vrachtauto’s, schepen en vliegtuigen vanuit de verste uithoeken van de wereld. In de komende generatie wordt wereldwijd het stedelijk oppervlak verdubbeld. Als we die steden op de naoorlogse manier gaan bouwen, dan zal het aantal auto’s, vrachtauto’s, schepen en vliegtuigen zodanig toenemen, dat elke poging om de klimaatverandering te stoppen, wel moet mislukken. Overheid, gebruik je verstand.