Opinie

Vrijheid van religie houdt op bij jongensbesnijdenis

Zoals een vrouw baas over eigen buik is, hoort een man baas over eigen penis te zijn. Helaas is dat met jongensbesnijdenis nog niet het geval, schrijven en (Jonge Democraten, D66).

Besnijdenis Centrum in Amsterdam. Foto ANP / Juan Vrijdag

Jaarlijks worden in Nederland duizenden jongens om religieuze redenen besneden. Vooral kinderen van moslims, maar ook die van joden. Schattingen lopen uiteen van 10.000 tot 15.000. Ayaan Hirsi Ali stelde deze praktijk jaren geleden al ter discussie. Sindsdien zien we echter dat zodra het in het publiek debat komt, politici het doorgaans niet aandurven dit te agenderen in de Tweede Kamer. Betreurenswaardig, want niet-therapeutische jongensbesnijdenis schendt fundamentele rechten.

Feit is dat jongensbesnijdenis (evenals vrouwenbesnijdenis, wat gelukkig al verboden is) inbreuk maakt op de integriteit van het menselijk lichaam. Veelal wordt de ouderlijke autonomie als argument opgevoerd om de aantasting wel toe te staan. Dat raakt kant noch wal. Natuurlijk moet er ruimte zijn om naar eigen inzicht op te voeden, maar besnijdenis hoort daar niet onder te vallen.

Lees ook: Wij zien besnijdenis juist als iets goeds

Krijgt een ouder een ‘visioen van God’ en het gebod zijn of haar kind te ontdoen van, laten we zeggen een oorlel, dan zullen politie en kinderbescherming ogenblikkelijk optreden. Waarom dan niet bij verwijdering van een voorhuid? Artsenfederatie KNMG betoogde dat de medische voordelen, voor zover existent, niet in verhouding staan tot de risico’s en andere nadelen, zoals het verlies van dertig procent van het erogene weefsel. Verenigingen voor kindergeneeskunde, urologie en kinderchirurgie schaarden zich hierachter.

Voorkom dat het ondergronds gaat

Met besnijdenis uit medische noodzaak is natuurlijk niets mis. Ook niet als een wilsbekwame volwassene zijn eigen overwegingen heeft. Het gaat pas mis als de vrijheid van religie wordt aangevoerd om dit een kind aan te doen. Die vrijheid impliceert juist dat eenieder vrij is een religie te belijden. Dit kan nooit, maar dan ook nooit, inhouden dat je iemand anders een religieus, permanent merkteken bezorgt. Dan beperkt de vrijheid van de een de vrijheid van de ander.

Dan het esthetische argument voor besnijdenis. Een besneden penis zou mooier zijn, legde Ali B. eens uit in het VPRO-programma 24 uur met. Dat mag hij vinden, maar is nog geen valide reden om kinderen te onderwerpen aan cosmetische chirurgie. Het gaat hier immers niet om flaporen. Daar kan een kind psychisch onder lijden. Let wel: is het kind gelukkig met zijn of haar flaporen, dan blijf je er gewoon vanaf. De regels voor cosmetische kinderchirurgie zijn streng, en dat is maar goed ook.

Alles overwegende pleiten wij niet voor een onmiddellijk verbod. We vrezen dat jongensbesnijdenis dan ook onmiddellijk ondergronds gaat. Daar is geen kind mee gediend, we verliezen dan helemaal het zicht op deze mensonterende praktijk. Ons voorstel: begin met ontmoediging en verhoog stap voor stap de minimumleeftijd. Verplicht ouders die hun kind aanmelden voor besnijdenis tot een geïnformeerde bedenkperiode.

Langzaam kan dan in religieuze kring het besef ontstaan dat besnijdenis niet deugt. Dat maakt het gemakkelijker en veiliger om uiteindelijk een totaalverbod in te voeren. Zoals een vrouw baas over eigen buik is, hoort een man baas over de eigen penis te zijn.