Opinie

Is er nou te veel of te weinig feminisering?

schrijft elke vrijdag over de taal van deze week. Vandaag: ‘feminisering’, ‘verjuffing’ en het ‘jongensprobleem’.

Eens in de zoveel tijd duikt het woord op en daar was het ook deze week weer: het ‘jongensprobleem’. Het is het probleem dat jongens slecht scoren in het onderwijs omdat ze de eigenschappen die stereotiep bij jongens „horen”, zoals agressie, druk zijn en competitief ingesteld, steeds minder mogen tonen in de klas.

Daar wordt tegenwoordig samenwerken, ijverig zijn en bedeesdheid beloond en daar zijn jongens nu eenmaal niet goed in, zo wordt er gezegd. Meisjes wel. Die presteren daardoor beter op school, de jongens zakken steeds verder af.

Het komt allemaal door de ‘feminisering’ van het onderwijs, wordt gezegd. Er staan te veel vrouwen voor de klas, te veel juffen, er wordt al gesproken van ‘verjuffing’. Die straffen ‘jongensgedrag’ af, en belonen ‘meisjesgedrag’.

Het ‘jongensprobleem’ bestond ook al toen er nog wél veel meesters voor de klas stonden. Er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat jongens slechter scoren bij een juf dan een meester, maar daar gaat het nu niet om. Waar het om gaat is dat als meisjes slechter scoren in de klas, dat aan hun ‘gebrek in inzicht’ ligt – al eeuwen. Bij jongens ligt het aan de juf.

Wat mij opvalt, is dat woorden als ‘verjuffing’ en ‘feminisering’ altijd in een negatieve context worden gebruikt. Alsof het een aandoening is waartegen je moet worden ingeënt. Dat je bij de dokter komt en zegt ‘o dokter, ik heb de laatste tijd weer zoveel last van feminisering’. Ook andere woorden die bij vrouwen gebruikt worden hebben vaak een negatieve lading, zoals ‘werkende moeder’ (in tegenstelling tot werkende vader), bazig (dat is ‘ambitieus’ voor mannen) of ‘zeurend’ (dat is ‘kritisch’ bij mannen).

Het woord ‘masculinisering’ bestaat ook, maar wordt amper gebruikt, laat staan negatief. ‘Vermeestering’ hoor je ook nooit. Wel ‘overmeestering’, daar is de geschiedenis vol van, van het overmeesteren van vrouwen en minderheden. Je zou bijna denken dat daar de oorzaak ligt van het jongensprobleem, maar daar hoor je zelden iemand over.

Wat ook opvalt, is dat mensen die feminisering gevaarlijk vinden, het zelden een probleem vinden dat de samenleving vergaand gemasculiniseerd is. Maar zodra er in een sector meer vrouwen komen, zoals in het onderwijs en de rechtspraak, is dat ineens zorgwekkend en dalen die beroepen in aanzien.

Jongens. Er zal vast geen verband zijn, maar duizenden jaren van masculinisering hebben de wereld oorlogen, smeltende poolkappen en vrouwenonderdrukking gebracht. Ik zou dus zeggen: wees blij met een beetje feminisering, misschien helpt het.

Wat zeg ik, misschien is er wel te weinig feminisering en moet het allemaal nog veel erger worden om de wereld beter te maken, inclusief de jongens en hun ‘jongensprobleem’.

Dus hop een golf van vrouwen in de wetenschap, op tv, koks, glazenwassers, premiers als vrouwen en dan kijken we het een paar duizend jaar aan en mag niemand er wat van zeggen zoals we al die tijd met de mannen hebben gedaan. En dan evalueren we het. Laat een feminiseringsgolf de wereld overspoelen. Want weten wij veel. Misschien is feminisering niet het probleem, maar de oplossing.

En is het jongensprobleem eigenlijk een meisjesprobleem.

Taaltips? Meld ze op Twitter via @Japked