Opinie

Een pleidooi tot nadenken

Afgelopen week is er door verschillende vrouwelijke columnisten aandacht gevraagd voor de extreem vrouwonvriendelijke toon op sites als GeenStijl en Dumpert. Deze columnisten, van verschillende media, hebben een oproep gedaan aan adverteerders om aandacht te schenken aan het feit dat hun advertenties naast berichten verschijnen waarin vrouwen extreem seksueel worden beschreven, in termen die vaak ver over de schreef gaan. De columnisten pleiten niet voor censuur, wel voor nadenken.

NRC heeft de afgelopen week verschillende keren journalistiek aandacht besteed aan het onderwerp. In deze artikelen wordt geen standpunt ingenomen, maar wordt beschreven wat de standpunten van de verschillende partijen zijn.

In het hoofdredactioneel commentaar dat op zaterdag in de kranten verschijnt, maar vandaag al online is gepubliceerd, stelt NRC dat het inderdaad een goed idee is als adverteerders zich beter realiseren in welke omgeving hun advertenties te vinden zijn. Ook in dit commentaar wordt nadrukkelijk niet gepleit voor censuur; dat strookt niet met het gedachtegoed van NRC. Maar juist omdat wij zelf als medium het belangrijk vinden dat mensen (van alle kleur en denkrichting) een zekere beschaving tentoon spreiden ten opzichte van elkaar, is het goed als podia die in dit opzicht regelmatig ver over de schreef gaan, geconfronteerd worden met de gevolgen van de toon en de inhoud van hun artikelen. Daarbij staat, nogmaals, voorop dat lezers en adverteerders hun eigen keuzes moeten kunnen maken.

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.