Uitspraak hof

Geen Nederlandse cao voor Hongaarse vrachtwagenchauffeurs

Hongaarse vrachtwagenchauffeurs die voor het Nederlandse transportbedrijf Van den Bosch internationale transporten uitvoeren, hoeven niet betaald te krijgen volgens de Nederlandse cao. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde dat dinsdag. Het hof deed uitspraak in twee langlopende zaken die aangespannen waren door vakbond FNV en Hongaarse truckers.

FNV vindt dat voor deze buitenlandse chauffeurs de zogeheten ‘charterbepaling’ van toepassing is. Die houdt in dat een Nederlands transportbedrijf dat een buitenlands transportbedrijf opdracht geeft een transport te verrichten, de Nederlandse cao moet toepassen in het geval de truckers vanuit hier vertrekken. Transportbedrijf Van den Bosch laat buitenlandse chauffeurs invliegen om ze vanuit Nederland in te zetten.

De truckers zijn afkomstig van Transport Kft, een Hongaars dochterbedrijf van Van den Bosch. Volgens de rechter overtreedt Van den Bosch daarmee niet de wet. De rechtbank: „Het gaat om transporten die slechts voor een klein deel in Nederland plaatsvonden en voor het overgrote deel in het buitenland.” Daarom kan niet gezegd worden dat de Hongaarse chauffeurs tijdelijk in Nederland werkzaam zijn, vindt het hof. Daarnaast zei de rechter dat de buitenlandse ondernemingen waarvoor de Hongaarse chauffeurs werkten geen postbusfirma’s zijn, zoals FNV beweerde, maar gewone bedrijven.

Om deze redenen is volgens het hof de Europese detacheringsregel niet van toepassing. Deze houdt in dat voor werknemers die tijdelijk in een ander EU-land werken, de arbeidsvoorwaarden van dát land gelden als deze gunstiger zijn dan de voorwaarden in het eigen land. FNV meende dat de detacheringsregel wel van toepassing was, maar kreeg daarin ongelijk.

De tweede zaak ging specifiek over de vraag of de Nederlandse cao gold voor de Hongaarse chauffeurs. Maar om dezelfde redenen dat de rechter bepaalde dat de detacheringsregel niet van toepassing was, bepaalde het hof dat er geen sprake kan zijn van een Nederlandse cao voor de Hongaarse truckers.

In de uitspraak verwijst de rechter de zaak terug naar de kantonrechter, zodat die een beslissing kan nemen. In een reactie zegt FNV zich te beraden op een hoger beroep.