Akkoord over nieuwe ronde Griekse hervormingen

Griekse crisis Griekenland en zijn geldschieters hebben een technisch akkoord gesloten dat de weg vrij moet maken voor nieuwe leningen.

Griekenland ziet de deal als opmaat voor gesprekken over schuldverlichting
Griekenland ziet de deal als opmaat voor gesprekken over schuldverlichting Foto John Kolesidis/Reuters

Griekenland heeft een akkoord gesloten met zijn internationale geldschieters over de technische voorwaarden voor meer financiële steun. De trojka van het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie plus het Europese steunfonds ESM voeren sinds oktober vorig jaar zeer moeizame onderhandelingen met Athene.

De ministers van Financiën van de eurolanden moeten de technische deal nu goedkeuren, voordat Griekenland meer leningen krijgt uit het steunpakket van in totaal 86 miljard euro. De volgende vergadering tussen de ministers van de eurolanden vindt plaats op 22 mei. Een ‘ja’ uit Brussel is van groot belang voor Griekenland. Het land moet binnenkort ruim 7,5 miljard euro terugbetalen aan eerdere leningen, wat zonder de uitgifte van nieuwe leningen niet gaat lukken.

In het document belooft Griekenland een aantal ingrijpende hervormingen door te voeren. Zo wordt de energiesector hervormd, worden pensioenen vanaf 2019 verlaagd en komen er belastingverhogingen. Zo ontstaat er een besparing ter grootte van 2 procent van het Griekse bbp.

Als Griekenland zich aan de beloofde hervormingen houdt, mag het de belastingen verlagen om zo de pijn van de hervormingen wat te verlichten. Het uitgangspunt is dat Griekenland, na het doorvoeren van de hervormingen, in 2018 een ‘primair begrotingsoverschot’ (overschot op de begroting zonder rentebetalingen op de staatsschuld) van 2,2 procent van het bbp heeft. Dat is minder dan de 3,5 procent die de eurolanden oorspronkelijk in 2018 wilden zien. In de jaren van 2019 tot 2021 moet het overschot alsnog groeien naar 3,5 procent.

De Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos zei dinsdagochtend dat het akkoord een stap is in de richting van gesprekken over schuldverlichting. De eurolanden zien dit vooralsnog niet zitten. (Reuters)