Opinie

Onderwijs heeft geen mannen nodig voor de problemen van jongens

Een basisschool is het meest gebaat bij een zo divers mogelijk team, schrijven en

Foto iStock

Het artikel Jongens, pas op, de feminisering van het onderwijs slaat toe beschrijft verschillende problemen van jongens in hun schoolloopbaan: ze scoren lager dan meisjes op de Citotoets, vertonen vaker ongewenst gedrag in de klas en vallen in het voortgezet onderwijs sneller uit dan meisjes.

Gelukkig is er volgens de geciteerde experts een duidelijke oorzaak: de feminisering van het onderwijs. Er staan te veel vrouwen voor de klas en vrouwen kunnen natuurlijk veel minder goed dan mannen inspelen op ‘typisch jongensgedrag’. Het onderwijs heeft mannen nodig, dan komt alles goed met de jongens!

Een onterechte redenering. Zowel leerkrachten als leerlingen worden vanuit een beperkte blik bekeken, dat van hun geslacht. Deze genderstereotiepe benadering is voor beide groepen niet constructief.

Lees ook dit opiniestuk: Dat die jongens blijven zitten, is niet hun schuld

Ja, er zijn verschillen tussen leerlingen. Er zijn ook veel voorkomende verschillen in jongens- en meisjesgedrag. Een goede leerkracht kent ieder van de leerlingen van haver tot gort en past haar gedrag op die kennis aan.

Het gedrag van Ibrahim verschilt van dat van Anna. Een capabele leerkracht weet dat ze bij een conflict tussen het ene stel kinderen kan volstaan met „kappen nou, klaar nu!” terwijl ze bij het andere stel de tijd moet nemen om de boel uit te praten.

Is deze vaardigheid typisch mannelijk? Welnee. Je hoeft geen man te zijn om te weten wanneer een leerling het nodig heeft om even uit te razen, wanneer het behoefte heeft aan duidelijkheid of wanneer een zachte hand het beste is.

Ervan uitgaan dat mannen vooral goed zijn voor die eerste twee zaken en vrouwen voor vooral dat laatste, gaat voorbij aan het scala van kwaliteiten waarover vrouwelijke en mannelijke leerkrachten moeten beschikken.

Feminisering van het onderwijs als de oorzaak aanduiden van de problemen waar jongens mee te kampen hebben, is beledigend voor al die veelzijdige vrouwelijke leerkrachten die de kar trekken in het basisonderwijs.

Daarnaast is de eenzijdige genderstereotiepe benadering van leerlingen ook voor de kinderen weinig zinvol. De voortdurende nadruk op ‘normaal’ gedrag voor respectievelijk jongens en meisjes beperkt een individuele benadering van het kind.

Op de school waar een van ons werkzaam is, hebben genoeg jongens last van het machogedragdat ze volgens de heersende gendernorm zouden moeten vertonen. De basisschool is nu juist dé plaats om kinderen aan te leren dat die gendernorm niet zo belangrijk is en leerlingen het zelfvertrouwen te geven zich te laten zien zoals ze zijn.

Kinderen hebben rolmodellen nodig, zo divers mogelijk. Een basisschool is gebaat bij een divers team. Een team met stoere, lieve, sportieve, intellectuele, muzikale, strikte, relaxte, religieuze, niet-religieuze, witte, zwarte, homoseksuele, heteroseksuele en, o ja, vrouwelijke en mannelijke leerkrachten.