Opinie

VVD-partijvoorzitter Keizer komt wel erg laat tot inkeer

Het blijft altijd weer fascinerend hoe elementaire wetten van het crisismanagement tijdens een echte crisis direct weer worden vergeten.

Het jongste lesmateriaal op dit terrein is afkomstig van VVD-partijvoorzitter Henry Keizer. Na een week van ophef rondom een door hem gesloten aankooptransactie waarbij zijn integriteit in het geding was, besloot hij eindelijk vrijdagavond tot een onafhankelijk onderzoek naar de precieze gang van zaken. In de tussentijd was door Keizers wrijven in de spreekwoordelijke vlek deze alleen maar groter geworden.

De vraag die rondgaat, is of Keizer zuiver heeft gehandeld als directielid bij de aankoop van een crematieonderneming. Het was, zoals de cijfers laten zien, ogenschijnlijk een lucratieve deal. Daar is op zich niets mis mee. Het sluiten van zo voordelig mogelijke contracten hoort bij handel.

Anders wordt het als vraagtekens kunnen worden gezet bij de totstandkoming van de overeenkomst. Als aankoper en adviseur zat Keizer in een dubbelrol. Ook dit komt vaker voor. Optimale transparantie en een geobjectiveerd speelveld zijn het antwoord om het verwijt van belangenverstrengeling tegen te gaan. Volgens Keizer was dit het geval en kon hem dan ook niets worden verweten. Probleem is dat dit alleen zíjn kant van het verhaal is.

Keizers handicap is dat hij behalve uitvaartondernemer ook onbezoldigd partijvoorzitter van de VVD is. Als voorzitter is hij hoofdverantwoordelijke voor de naleving van de strenge integriteitscode die de partij zichzelf heeft opgelegd. Een punt ook waarop de VVD na verschillende affaires kwetsbaar is gebleken. VVD-leider en premier Mark Rutte voelde dit haarfijn aan toen hij in 2013 in een toespraak voor de algemene ledenvergadering van zijn partij zei dat de VVD als grootste partij „onder een vergrootglas” lag.

Gezien de incidentenlijst die de VVD heeft opgebouwd, verbaast het niet dat Keizer nu zelf met zijn bijzondere transactie in de schijnwerper staat. Des te onbegrijpelijker is zijn aanvankelijke weigering om de kwestie te laten uitzoeken door de commissie die de VVD voor dit soort kwesties in huis heeft. In plaats daarvan maakte hij het nog erger door ten onrechte de journalisten die de zaak aanhangig hadden gemaakt niet uit te nodigen voor het persgesprek waarbij hij de transactie zou toelichten. Zonder transparantie geen integriteit.

Na een turbulente week kwam Keizer vrijdag aan het eind van de dag dan toch met zijn vraag om een onderzoek door de VVD-integriteitscommissie. Een eerder besluit hiertoe had hem en zijn partij veel ruis kunnen besparen.