Opinie

Waarom Feyenoord City goed is voor Rotterdam

Opinie

Het project geeft een enorme impuls aan de stad en vooral aan Zuid, meent Frank Keizer

Als de gemeenteraad op 11 mei een positief besluit neemt dan zetten Feyenoord en de gemeente Rotterdam de eerste stap op weg naar Feyenoord City en een nieuw iconisch stadion. Waarom is Feyenoord City goed voor Rotterdam? De belangrijkste argumenten.

Feyenoord City is voortgekomen uit de wens van Stadion Feijenoord en de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord Rotterdam om een nieuw stadion te realiseren, waarmee Feyenoord zich structureel in de top van Nederland vestigt. Het plan sluit aan bij de ambitie van Rotterdam om zich sportief en cultureel nog sterker te ontwikkelen tot de top van Europese sportsteden.

Dit stadion met 63.000 plaatsen helpt Feyenoord structureel mee te spelen in de top van Nederland en vaker uit te komen in Europese competities. In het nieuwestadion wordt het DNA van De Kuip met de bijzondere sfeer en beleving meegenomen. De Kuip zelf blijft behouden en biedt straks plek aan onder andere een atletiekbaan, een brouwerij, het Feyenoord-museum, een sport experience en appartementen.

Feyenoord City is meer dan een stadion. Veel meer zelfs. Het geeft ook een enorme impuls aan Rotterdam en met name Rotterdam-Zuid. Het is een gebiedsontwikkeling, waarbij het stadion de katalysator is. Het verbindt de omliggende wijken beter met de stad. Het wordt een aantrekkelijk verblijfsgebied en een openbare ruimte met meer groen, ruimte voor sport en beweging, vrijetijdbesteding en wonen.

De plannen omvatten verder een uitgebreid sociaal maatschappelijk programma dat zorgt voor banen, stageplekken en meer sport op Zuid. Ook worden sport en bewegen geïntegreerd in het onderwijs. Zo komt er de eerste sport-basisschool van Nederland en zal Feyenoord zich ontwikkelen tot een multi-sportclub die bijdraagt aan een grotere sportparticipatie in Rotterdam-Zuid.

Waar staan we nu? Nadat we eind november de haalbaarheidsstudie presenteerden, is er een grote hoeveelheid rapporten verschenen die de plannen valideren en zoveel mogelijk zekerheid geven voor de verdere omwikkeling. Er zijn belangrijke stappen gezet om de vragen over mobiliteit te beantwoorden.

Bij een positief raadsbesluit zetten we een grote stap. Maar het echte werk gaat dan pas beginnen. We zullen daarbij samen met de gemeente, omwonenden, omliggende bedrijven en uiteraard de supporters van Feyenoord werken aan de verdere ontwikkeling. Feyenoord City nodigt de stakeholders van harte uit om mee te denken en hun inbreng naar voren te brengen en samen vorm te geven aan dit nieuwe stuk Rotterdam.