Expositie

Syrische cartoonisten over Syrië

Nog drie weken te zien in Arti et Amicitae: Cartooning Syria, een tentoonstelling met werk van 28 Syrische cartoonisten. De meesten van hen waren na het begin van de gewelddadigheden in 2011 gedwongen hun land te ontvluchten en wonen verspreid over de hele wereld. Hun politieke cartoons becommentariëren de complexe en mensonterende situatie in Syrië op verontwaardigde, cynische en spottende wijze. Assad, het inperken van de vrijheid van meningsuiting, oorlog; het komt diverse malen langs, dan weer treurigstemmend, dan weer om te lachen. Op de tentoonstelling zijn ook cartoons van bekende Nederlandse, Vlaamse en Noorse tekenaars over Syrië te zien. T/m zondag 21 mei, Arti et Amicitae, Rokin 112. www.arti.nl

    • Saskia van Loenen