Brieven

Aardbevingen Groningen

Mijn vader werkt bij de, uh, NAM

Als er vroeger aan mij werd gevraagd wat voor een baan mijn vader had, reageerde ik trots dat hij bij de NAM werkte.

Nu, een aantal jaar later, als mij dezelfde vraag wordt gesteld, reageer ik anders. „Oh, hij werkt aan de energietransitie.” Als ik maar niet de NAM noem, want dan draaien er hoofden en gaan er wenkbrauwen omhoog.

De kranten staan vol negatief nieuws over de NAM en de mensen lijken allemaal een mening over dit belangrijke bedrijf te hebben.

Een onterechte mening. De NAM is geen crimineel, geldslurpend monster, maar een bedrijf waar 1.800 medewerkers hard werken aan de energietransitie en aan een betere toekomst.

Daarnaast zorgen ze voor de energietoevoer in Nederland. Ze gebruiken daarvoor de schoonste fossiele brandstof: aardgas.

Het is te makkelijk om de gevolgen van de gaswinning bij de NAM neer te leggen. Wij zijn tenslotte de consumenten.

Daarnaast nemen weinigen de tijd om zich echt te verdiepen in bijvoorbeeld de aardbevingsschade. Per maand krijgt de NAM 8.000 schadeclaims binnen die allemaal worden onderzocht. Allemaal proceskosten. De NAM weet steeds beter aardbevingsschade te identificeren en dus worden meer claims afgewezen. Het aantal claims nam zelfs toe terwijl het aantal aardbevingen afnam. „Meer proces- dan uitkeringskosten bij de NAM” krijgt dan een hele andere klank, of niet?

Wij willen allemaal een duurzaam Nederland, de NAM misschien nog wel het meest. Al die kritiek mag best wat minder.

Turks referendum

Uitslag ongeldig?

Het recente Turkse referendum over de grondwetswijziging is mijns inziens wettelijk ongeldig. Volgens de Turkse wet „zijn de stembiljetten die aan hun achterkant geen stempel van de plaatselijke kiesraden hebben ongeldig.” Dit is een maatregel om fraude te voorkomen. Aldus heeft de hoge kiesraad de wet correct uitgelegd in diverse referendumdocumenten en zo ook toegepast op de in het buitenland uitgebrachte stembiljetten. Diezelfde kiesraad heeft, na het sluiten van de stemlokalen en op verzoek van de vertegenwoordiger van de regerende AK-partij, deze regel compleet omgedraaid door de stembiljetten zonder het stempel van plaatselijke kiesraden ook geldig te verklaren. Let wel, deze verklaring druist in tegen de wet. De Turkse autoriteiten menen dat het besluit van de kiesraad bindend is en dat geen hoger beroep mogelijk is. Velen in Turkije geloven dat de echte winnaar van het referendum het nee-kamp is.

Ombudsman Sjoerd de Jong is de komende twee weken afwezig.
    • Auteur Onbekend