Schadevergoeding voor Kohl: één miljoen euro

Voormalig bondskanselier Helmut Kohl krijgt 1 miljoen euro schadevergoeding omdat citaten van hem zonder toestemming zijn gebruikt door Heribert Schwan, de man die Kohls politieke memoires op papier zette. Dat bepaalde een rechtbank in Keulen donderdag. Het gaat om uitspraken die Kohl in 2001 en 2002 tegen Schwan deed.

Ghostwriter Schwan bracht met Kohls medewerking drie hoofdstukken van de memoires uit. Daarna raakte hij in conflict met de nieuwe echtgenote van Kohl, wat leidde tot zijn ontslag in 2007. Hij hield de bandopnamen van de gesprekken en besloot op basis daarvan het vierde en laatste deel te schrijven, Nalatenschap: De Kohl-protocollen. Kort voor het verschijnen van het boek oordeelde de rechtbank dat Schwan de opnamen terug moest geven. Hij had deze toen al laten uitwerken.

In het boek bespot Kohl de tafelmanieren van de huidige bondskanselier Angela Merkel en noemt hij de voormalige bondspresident Richard von Weizsäcker een schijnheilige verrader.

Kohl, nu 87 jaar, klaagde hem in 2014 nogmaals aan. De rechter gaf hem toen gelijk: Schwan had zich aan de contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht moeten houden. Schwan hoefde het boek niet uit de schappen te halen, maar moest wel flink schrappen in de tekst. Het boek werd een bestseller. (NRC)

    • Len Maessen