Opinie

Ook aardig

None

In een supermarkt in Amsterdam West hoor ik een gesprekje tussen een oer-Hollandse klant en een caissière met een hoofddoek:

„Ik ben vorige week op vakantie in jouw land geweest”, begint de klant voor me in de rij terwijl ze haar boodschappen inpakt.

„Waar bent u dan geweest?”, vraagt de caissière.

„In Turkije, ondanks het gezeur hier waren de mensen daar ontzettend aardig”, antwoordt de klant.

„Dat is mooi, ik kom alleen uit Marokko”, zegt de caissière.

„Nou, daar zijn ze waarschijnlijk ook heel aardig”, sluit de klant af.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl