Wel of geen aanhalingsteken

Mag een journalist die over een publiek bekende persoon schrijft dat zij ‘een heks en een prostituee is genoemd’, zónder dat tussen aanhalingstekens te zetten, daarvoor worden bestraft? De betreffende strafrechter vond namelijk dat door het ontbreken van die aanhalingstekens de journalist die kwalificaties feitelijk overnam, waardoor de betreffende persoon dus door de journalist werd beledigd. De journalist vond intussen dat ze alleen de boodschapper was van die kwetsende kwalificaties, die ze aan een andere publicatie ontleende. En dat het weglaten van aanhalingstekens niet relevant was. De kwestie, die in 2006 in hoogste instantie in Servië speelde, bracht deze maand het Europese mensenrechtenhof in Straatsburg tot een uitspraak. Die zegt dat de beledigde persoon door haar rol, als advocaat en activist, zich wat meer moet laten aanleunen dan gewone burgers. De kwestie was verder van algemeen belang – de context was het Servië-tribunaal in Den Haag. Uit de formulering van de zin blijkt bovendien dat het niet de particuliere mening van de journalist is. En een journalist die rapporteert over mogelijke kwetsende uitlatingen hoeft daarvan niet steeds zelf afstand te nemen. De journalist is vooral boodschapper.

www.rechtspraak.nl: ECLI:CE:ECHR:2017:0404JUD005012306
    • Folkert Jensma