Politieke partijen schrijven manifest over klimaatbeleid

Klimaat Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, waarin VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, PvdD en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn, claimt de concepttekst van een nieuw regeerakkoord te hebben aangereikt.

Een schoorsteen van de Nuon kolencentrale aan de Hemweg 8.
Een schoorsteen van de Nuon kolencentrale aan de Hemweg 8. Foto Niels van Wenstedt / ANP

Sluiting van alle kolencentrales, wegenbelasting op basis van gereden kilometers en een Klimaatwet waarin jaarlijks 2 tot 3 procent energiebesparing wordt gegarandeerd. Dat stelt het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, waarin VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, PvdD en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn, voor in het manifest Duurzaam is de toekomst.

Het overleg claimt daarmee de concepttekst voor een nieuw regeerakkood te hebben aangereikt. Over de inhoud is volgens de opstellers immers draagvlak bij de achterban. Eerder wist dat partijoverstijgende Duurzaamheidsoverleg, naar eigen zeggen, met hun voorstellen invloed uit te oefenen op adviezen van de SER en de formatiebesprekingen in 2012.

Wensenlijstje

De voorstellen in het manifest gaan verder dan CDA en VVD in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Zo zijn beide partijen geen voorstander van een door het linkse blok in de Tweede Kamer bepleitte Klimaatwet en ook niet van sluiting van alle kolencentrales in Nederland. „Als Nederland kolencentrales sluit, gaat er in Polen een walmende bruinkoolcentrale open”, liet premier Rutte zich tijdens verkiezingsdebatten nog ontvallen. De Klimaatwet noemden beide partijen ‘onrealistisch’ met het risico dat Nederland strengere milieudoelen stelt dan in Europa noodzakelijk is. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra, die zich met klimaat bezighoudt, noemt het akkoord een „wensenlijstje zoals vele andere”, dat tijdens de formatie door de gesprekspartners behandeld zal worden.

Het Duurzaamheidsoverleg bepleit een sterkere Europese rol bij het nakomen van nationale en internationale duurzaamheidsafspraken. Zo moet er een internationaal Milieuhof komen, waardoor milieu een gelijkwaardig belang krijgt in de internationale rechtspraak en Europese milieuregels beter gehandhaafd kunnen worden.

Belastingvoordelen op kolen of kerosine voor het vliegverkeer moeten worden afgebouwd en uiteindelijk gestaakt. Een nog op te richten Ontwikkelingsbank voor Innovatie en Duurzaamheid moet een startkapitaal van 10 miljard euro meekrijgen om de Nederlandse economie tot een duurzame economie om te vormen Onder meer het Rijk, de EU en pensioenfondsen moeten dat startkapitaal ophoesten.

Gaskraan verder dicht

De gaskraan in Groningen moet verder omlaag dan het huidige kabinet wil. Uitgangspunt is daarbij de veiligheid van de inwoners. Jaarlijks moet besloten worden tot verdere vermindering van huidige productie.

De auto-industrie moet gedwongen worden om de benzine- en dieselauto af te schaffen. In 2025 moet er een verbod komen op de verkoop van nieuwe fossiel aangedreven auto’s. Verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) noemde dat voorstel overigens eerder „op zo’n korte termijn niet haalbaar en ook onrealistisch”.

Ook het landbouwbeleid moet op de schop. Landbouwsubsidies en belastingvoordelen mogen alleen nog beschikbaar zijn voor duurzame landbouwproductie. Gebruik van milieuvervuilende gewasbescherming moet bestraft worden met milieuheffingen. De opbrengst daarvan moet ten goede komen aan een innovatiefonds voor duurzame landbouw.