Nog lang niet alle grote investeerders nemen klimaatrisico’s serieus

Klimaatverandering Nederland doet het relatief goed. Geen van 22 Nederlandse institutionele beleggers negeert klimaatrisico’s, aldus AODP.

Foto Maurice Boyer

De Nederlandse pensioenbeheerder APG is zich van alle grote investeerders het meest bewust van de risico’s van klimaatverandering voor de financiële wereld. APG, met 450 miljard euro aan belegd vermogen namens onder andere pensioenfonds ABP, kwalificeerde zich als enige vermogensbeheerder ter wereld voor de beoordeling AAA van het Asset Owners Disclosure Project (AODP).

Deze in Londen gevestigde onafhankelijke organisatie publiceert jaarlijks een Global Climate Index, waarin wordt gekeken in hoeverre de vijfhonderd grootste institutionele beleggers zich bij hun investeringen laten leiden door de gevolgen en risico’s van de opwarming van de aarde. Het AODP maakt een onderscheid tussen de eigenaren (vooral pensioenfondsen en verzekeraars) en de beheerders (de uitvoerders) van het geld, en waarderen ze met maximaal AAA en minimaal D – of X als ze het klimaat volledig negeren.

In de index, die deze woensdag voor de vijfde keer is verschenen, schrijft het AODP dat inmiddels zo’n 60 procent van alle institutionele beleggers de financiële risico’s van klimaatverandering onderkent. Ze eisen dat bedrijven waar ze geld in steken, uitleggen hoe ze die risico’s inschatten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een tekort aan water, het gevaar van overstromingen en zware stormen, of de gevolgen van zeespiegelstijging. Maar ook over overheidsbeleid om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, of – in het geval van de Verenigde Staten onder president Trump – zelfs over het terugdraaien van klimaatbeleid.

Volgens AODP-topman Julian Poulter biedt het klimaatakkoord van Parijs, dat inmiddels door ruim 140 landen is geratificeerd (samen goed voor ruim 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen), een „duidelijke boodschap” voor beleggers dat ze klimaatverandering serieus moeten nemen. Poulter vindt het dan ook schokkend „dat nog steeds veel pensioenfondsen en verzekeraars klimaatrisico’s negeren en gokken met de financiële zekerheid van miljoenen mensen”. Vooral in de VS en China laten grote beleggers het afweten, ook Duitse beleggers doen het slecht.

Mark Carney, gouverneur van de Bank of England en voorzitter van de Financial Stability Board van de grote industrielanden (G20), waarschuwde al in 2015 voor een financiële klimaatcrisis. „Als klimaatverandering eenmaal een beslissend onderwerp wordt voor de financiële stabiliteit, is het misschien te laat”, aldus Carney.

Het complete rapport van AODP:

Toch blijkt uit de Index van dit jaar dat 201 van de 500 onderzochte beleggers, met een totaal belegd vermogen van 12.500 miljard dollar, geen enkel klimaatbeleid hebben. Nederland doet het relatief goed. Geen van de 22 Nederlandse institutionele beleggers in de top-500 negeert klimaatrisico’s.

Vorig najaar zei Frank Elderson, directeur pensioentoezicht van De Nederlandsche Bank, in een interview met NRCook dat „pensioenfondsen duurzame beleggingen in toenemende mate omarmen”. Elderson wees op de noodzaak om criteria en standaards te ontwikkelen om duurzaamheid te meten. „Hoe bereken je het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in je investeringen”, vroeg hij zich af.

„Er zijn wel initiatieven om tot goede benchmarks te komen, ook internationaal. Maar er is nog een weg te gaan.”

En het blijft lastig. BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, met meer dan 4.300 miljard dollar aan geïnvesteerd vermogen, publiceerde begin september een eigen onderzoek over de noodzaak om transparant te zijn over klimaatrisico’s. Maar in diezelfde maand gaf de investeerder geen steun aan een motie op de aandeelhoudersvergaderingen van ExxonMobil en Chevron die opriep tot meer openheid over klimaatrisico’s.