Niet-westerse inwoners voelen zich het vaakst onveilig

Ze voelen zich vaker onveilig in eigen buurt of schatten de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden hoger in dan inwoners van Nederlandse afkomst.

Een foto van de Albert Cuypmarkt in Amsterdam uit 2003. Beeld ter illustratie. Foto Robin Utrecht/ANP

Inwoners van Nederland met een niet-westerse afkomst voelen zich vaker onveilig in eigen buurt dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Volgens het CBS voelt bijna een kwart van de niet-westerse inwoners (24 procent) zich wel eens onveilig in de eigen buurt, tegen 15 procent van mensen van Nederlandse afkomst. Ook mensen met een westerse afkomst voelen zich onveiliger dan personen met een Nederlandse achtergrond (19 procent).

Volgens het CBS resulteert de hogere onveiligheidsbeleving onder personen van niet-westerse afkomst in regelmatiger mijdingsgedrag. Zo doen mensen met een niet-westerse achtergrond ‘s avonds minder vaak de deur open en maken ze vaker een omweg om onveilige plekken te vermijden dan personen met een Nederlandse achtergrond.

In een rapport dat het CBS woensdag publiceerde worden drie verklaringen gegeven voor het verschil. Zo zijn mensen van Nederlandse afkomst gemiddeld ouder, hoger opgeleid en wonen ze minder vaak in stedelijke gebieden, die vaker als onveilig ervaren worden. Jongeren zijn volgens het CBS vaker het slachtoffer van criminaliteit dan mensen van andere leeftijden, en ze zijn in grotere aantallen vertegenwoordigd onder inwoners met een niet-westerse achtergrond. Voor laagopgeleide jonge mannen met een migratieachtergrond geldt dat zij statistisch gezien meer kans hebben in de criminaliteit te belanden, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie.

De gemiddelde veiligheidsbeleving is in Nederland de laatste jaren verbeterd. Over 2016 gold dat 16 procent van de inwoners in Nederland zich wel eens onveilig voelde in de eigen buurt, in 2015 en 2012 was dat nog 18 procent. Nederlanders ervaren ook al jaren op rij steeds minder respectloos gedrag.

Lees ook een interview met de onderzoeker van het CBS die respectloos gedrag in de Nederlandse samenleving bekeek: Horkerig maakt plaats voor hoffelijk

Vaker slachtoffer

De groep niet-westerse inwoners schat niet alleen de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden hoger in, maar is naar eigen zeggen ook daadwerkelijk vaker het slachtoffer van vermogensdelicten als inbraak en beroving, blijkt uit het rapport ‘Veiligheidsbeleving van herkomstgroepen’ van het CBS. Vorig jaar kreeg 16 procent van de personen in Nederland met een niet-westerse achtergrond daarmee te maken, tegen 11 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond. Bij geweldsdelicten en vandalisme zijn er onderling geen verschillen.

Een van de oorzaken voor het verschil tussen beide bevolkingsgroepen zou het feit kunnen zijn dat er naar verhouding meer jongeren zijn in de groep van niet-westerse inwoners. Toch blijven de verschillen bestaan, ook wanneer er rekening wordt gehouden met de leeftijd. Overigens is het aantal slachtoffers van criminaliteit in Nederland in de periode 2005-2014 van 28 procent naar 19 procent gedaald.

    • Sam de Voogt