Opinie

Balen of blij

Ik let er altijd op. Bij vergaderingen, studiedagen en tv-programma’s. Zitten er voldoende vrouwen aan tafel. Vaak is dat niet het geval. En dan baal ik. Zo bekijk ik ook de lijst van namen in het artikel over belastingontwijking. Geen vrouw te bekennen. Moet ik hier ook van balen of toch maar blij zijn?

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in max.120 woorden. ik@nrc.nl