Opinie

Wie geeft om de economie, investeert in de vrouw

Tussen ambitie en carrière staan vaak wetten die vrouwen uitsluiten van sectoren, kapitaal en netwerk, betogen en .

Ivanka Trump in paneldiscussie tijdens Women20 Summit
Ivanka Trump in paneldiscussie tijdens Women20 Summit Foto: ANP / Robin Utrecht

Duurzame, inclusieve groei. Daarover organiseerden de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds dit weekend een top. Wat bleek: wereldleiders onderschatten het belang van werkende vrouwen. Het gebrek aan emancipatie is de beperkende factor voor groei en stabiliteit.

Mondiaal verricht maar 55 procent van de vrouwen betaalde arbeid. De economie loopt dus miljarden dollars mis, enkel omdat we het nalaten een gunstig werk- en ondernemersklimaat te scheppen voor vrouwen. Dat gaat ten koste van het welzijn van gezinnen, gemeenschappen en hele economieën. Niet alleen op macroniveau is het zinvol de kloof te dichten, ook op bedrijfsniveau. Hoe meer vrouwen in directies, hoe hoger de winsten, blijkt uit onderzoek.

Verder is het zo dat vrouwen een groter deel van hun inkomen besteden aan eten, zorg en onderwijs. Zaken die een gunstige invloed hebben op volgende generaties. Ondanks al die voordelen, schiet het niet op. Het kan zo nog wel 170 jaar duren voordat er gelijkheid is, aldus het Global Gender Gap Report. Onaanvaardbaar!

Lees ook: Ivanka is meer waard dan tien ministers

In opkomende markten is het midden- en kleinbedrijf slechts voor 38 procent eigendom van vrouwen. Van de vrouwen die een eigen bedrijf begonnen, heeft maar 10 procent toegang tot groeikapitaal.

In veel landen worden vrouwen gehinderd door wetgeving die hen van bepaalde beroepen uitsluit, of hen belet om te reizen en beperkt in de mogelijkheid land te erven of te bezitten. Het aantal sectoren waarin bedrijven van vrouwen opereren is beperkt. Veelal betreft het sectoren met lagere winstmarges en een geringer exportpotentieel.

We weten wat werkt

De Duitse bondskanselier Angela Merkel roept tot actie op. Deze week ontvangt ze de W20, een internationale dialoog over emancipatie in Berlijn. Doel is om het onderwerp structureel op de agenda van het landenberaad G20 te krijgen.

We weten wat werkt. Verruim de toegang tot financiering, herverdeel de zorgtaken, leidt vrouwen op, help ze om toegang tot hoogwaardiger markten te krijgen. Dat begint bij nieuwe wetten. Maar denk ook aan mentorprogramma’s en lucratieve netwerken.

W20, het Wereld Economisch Forum, de Wereldbank en het High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment (VN) lobbyen al jaren voor investeringen, ze bedenken doeltreffende oplossingen. Ook veel beleidsmakers, leidinggevenden, economen en academici zijn het erover eens dat de wereldeconomie een enorme boost krijgt als vrouwen meedoen. Nu komt het aan op samenwerking.