Verlies voor zorgverzekeraars: de premie gaat omhoog

Premiestijgingen De vier grootste zorgverzekeraars leden vorig jaar honderden miljoenen verlies. De bodem van de reserves om forse premiestijgingen te voorkomen is in zicht.

Foto ANP

Alle grote zorgverzekeraars hebben vorig jaar verlies geleden. De vier grootste spelers, die gezamenlijk bijna 90 procent van de markt hebben, leden vorig jaar in totaal 334 miljoen euro verlies. In 2015 realiseerden Achmea, VGZ, CZ en Menzis nog een gezamenlijke winst van ruim een half miljard euro.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de jaarcijfers door NRC. Dinsdagochtend maakte Menzis als laatste van de grote vier zijn cijfers over 2016 bekend. Alle cijfers wijzen erop dat de premies in de nabije toekomst fors kunnen stijgen. Zorgverzekeraars mogen zelf de tarieven bepalen, de minister bepaalt alleen de dekking van de basispolis.

De rijkdom van zorgverzekeraars is de laatste jaren snel gedaald. Na kritiek dat de bedrijven verplicht afgedragen premies te veel op de plank lieten liggen, besloot de sector een groter deel van het vermogen terug te geven aan de polishouders. Zij subsidieerden de laatste twee jaar hun ziektekostenverzekeringen waardoor zij naar eigen zeggen scherpe stijging van de maandelijkse premies voorkwamen. Op die manier gebruikten de zorgverzekeraars de afgelopen twee jaar meer dan 3 miljard euro van hun reserves.

Lees ook onze analyse over de financiële grenzen van de zorgverzekeraars

Met uitzondering van CZ naderen de zorgverzekeraars hun interne ondergrenzen van solvabiliteit. Het betekent dat zij weinig mogelijkheden meer hebben om premiestijgingen te verzachten. De laatste jaren zijn de premies scherp gestegen voor de ziektekostenpolissen die alle inwoners van Nederland verplicht dienen af te sluiten.

In 2014 daalden de premies nog met 9,5 procent naar gemiddeld 92 euro per maand. Sindsdien stijgen de premies sneller dan de inflatie. In 2015 met 5,5 procent en in 2016 met 3,5 procent, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit jaar zijn de premies met circa 8 procent gestegen naar gemiddeld 108 euro per maand, zo blijkt uit berekeningen door NRC.

Diverse bestuurders hebben de laatste tijd gewaarschuwd dat de zorgpremies in de toekomst scherp zullen stijgen. Dat komt door innovatie die steeds meer medische behandelingen mogelijk maakt en door de vergrijzing. Willem van Duin, bestuursvoorzitter van marktleider Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO) voorspelde onlangs dat de zorgpremie 20 euro per maand omhoog gaat als de verzekeraar niet meer de rijkdom heeft om polissen onder de kostprijs te verkopen.