Politicoloog Benjamin Barber op 77-jarige leeftijd overleden

Barber werd vooral bekend van werken als Jihad vs McWorld en If Mayors Ruled The World.

De invloedrijke Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Amerikaanse blad The Nation. Een paar maanden geleden werd bij Barber kanker geconstateerd.

De in 1939 geboren Barber was geïnteresseerd in actief burgerschap en het maatschappelijk middenveld. Hij bracht in 1995 de bestseller Jihad vs McWorld uit, waarin hij schreef hoe twee verschillende krachten als hyperkapitalisme en religieus fanatisme een bedreiging vormen voor de democratie.

In het in 2013 verschenen If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities voorspelde Barber een wereld waarin burgemeesters en stadsbesturen door de aanhoudende verstedelijking een steeds belangrijkere rol krijgen. Natiestaten zijn daarnaast steeds minder in staat om globale problemen het hoofd te bieden, zoals bij het klimaat. Burgemeesters kunnen dankzij hun pragmatische instelling dit onderling wél regelen, zo zei hij in een interview met NRC in 2013. Vorig jaar werd in Den Haag het Wereldparlement van Burgemeesters in het leven geroepen, gemodelleerd naar de ideeën van Barber.

Begin dit jaar betoogde Barber in een opiniestuk dat zijn theorie in het huidige tijdperk nog even relevant is: “De weg naar welvaart en globale democratie loopt niet via de naties, maar door de steden.”

Lees ook: Consequent pleitbezorger van de civil society Benjamin Barber (1939-2017).
    • Philippus Zandstra