Hoogste werkloosheid en krimp in Groningen

Werkloosheid Meeste werklozen in regio Rijnmond, minste in Zeeland en Utrecht.

Economie van de Zaanstreek groeide het sterkst
Economie van de Zaanstreek groeide het sterkst

De economische groei in Nederland zorgde in 2016 voor minder werkloosheid in alle provincies. In heel Nederland was de werkloosheid gemiddeld 6,0 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend.

In Limburg was de daling het sterkst: van 7,3 procent werkloosheid in piekjaar 2014 naar 5,5 procent vorig jaar. Groningen had in 2016 met 7,4 procent de hoogste werkloosheid. Ook in Flevoland (7,2 procent) en Zuid-Holland (6,9 procent) was de werkloosheid relatief hoog. Zeeland (4,4 procent) had in 2016 het laagste aantal werkzoekenden zonder baan, net als het jaar ervoor. Ook Utrecht (5,2 procent) scoorde relatief goed.

Gekeken naar regio’s had Rijnmond, inclusief Rotterdam, het afgelopen jaar met 8,2 procent het hoogste werkloosheidpercentage. In Rotterdam alleen was dit percentage zelfs 11,3, het hoogst van alle Nederlandse gemeenten. Rijnmond is een van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Die geografische indeling is bedoeld om werkzoekenden en werkgevers beter aan elkaar te kunnen koppelen. In tien van deze regio’s was de werkloosheid boven het landelijk gemiddelde, de rest zat eronder.

Het CBS publiceerde dinsdagochtend ook cijfers over economische groei per regio. De Nederlandse economie groeide in 2016 gemiddeld met 2,2 procent. Alleen de Groningse economie kromp, volgens het CBS vanwege afnemende aardgaswinning.

Met 3,3 procent groeide de economie van de Zaanstreek het sterkst, dankzij de voedingsmiddelenindustrie. Van de vier grote steden had Amsterdam met 3,0 procent de sterkste groei. De hoofdstad profiteerde sterk van de groei van de verhuur en handel in onroerend goed. Den Haag groeide met 2,2 procent het minst.