AkzoNobel wijst verzoek opstandige aandeelhouders af

Een groep aandeelhouders had verzocht om het vertrek van president-commissaris Anthony Burgmans. AkzoNobel weigert dat.

Foto Remko de Waal/ANP

AkzoNobel komt niet tegemoet aan het verzoek van grootaandeelhouder Elliott om een bijzondere aandeelhoudersvergadering te organiseren. Elliot wilde zo’n vergadering inplannen, in een poging president-commissaris Antony Burgmans tot aftreden te kunnen dwingen. Maar zo’n verzoek is niet in het belang van het bedrijf, concludeerde het Nederlandse verfbedrijf dinsdagmiddag.

Elliott wil Burgmans weg hebben omdat de investeerder hem beschouwt als een cruciale pion in de halsstarrige weigering van de Akzo-top om met branchegenoot PPG in gesprek te gaan over een overname. Elliott is voorstander van een overname door het Amerikaanse verfbedrijf en wil dat het bestuur van AkzoNobel in gesprek gaat met PPG.

AkzoNobel laat maandag in een verklaring weten dat het aandeelhouders “waardeert en respecteert”, maar dat het verzoek van Elliott “onverantwoordelijk, disproportioneel, schadelijk en niet in het belang van het bedrijf” is. Byron Grote, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, zegt in een verklaring:

“Na de uitgebreide beoordeling en de zorgvuldige overweging van het verzoek herbevestigt de Raad van Commissarissen zijn unanieme steun voor de heer Burgmans in zijn rol als voorzitter.”

AkzoNobel had tot uiterlijk woensdag om uitsluitsel te geven over het verzoek dat het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management (3 procent van de aandelen) een kleine twee weken geleden had ingediend. Naast Elliott kreeg het verzoek ook de steun van een handvol andere aandeelhouders. Samen vertegenwoordigen die ruim 10 procent van het aandelenkapitaal, voldoende om een bijzondere aandeelhoudersvergadering te kunnen aanvragen.

Volgens de Nederlandse wet moet bij zo’n verzoek echter wel voldaan worden aan “normen van redelijkheid en billijkheid”, benadrukt AkzoNobel in de verklaring van dinsdag. Daarvan is in dit geval geen sprake, waardoor er “geen juridische basis” is om een bijzondere vergadering van aandeelhouders uit te schrijven. Alleen tijdens zo’n speciale vergadering kan het vertrek van een commissaris ter stemming worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Een derde bod

De reactie van Akzo kwam dinsdag kort voor het begin van een algemene aandeelhoudersvergadering, waarop het ongetwijfeld veel zal gaan over het nieuwe bod van PPG. De Amerikanen verhoogden maandag namelijk voor de tweede keer hun bod, naar 96,75 euro per aandeel. Dat komt neer op bijna 27 miljard voor het hele bedrijf, bijna 50 procent boven de beurswaarde van AkzoNobel (Sikkens, Flexa) vóórdat de interesse van PPG bekend werd.

Lees ook de analyse over het nieuwe bod, dat de druk op AkzoNobel verder opvoert.

PPG liet maandag weten dat het gaat om “een laatste uitnodiging” aan het Nederlandse bedrijf om te komen onderhandelen. Legt Akzo het bod opnieuw naast zich neer, dan moet het bedrijf vrezen voor een vijandige overname. Bestuursvoorzitter Ton Büchner heeft twee eerdere voorstellen van PPG resoluut afgewezen. Niet alleen was de prijs volgens hem te laag, ook zou een overname niet in belang zijn van werknemers en klanten en stuiten op onoverkomelijke mededingingsbezwaren. PPG spreekt dat nadrukkelijk tegen.

Een nieuwe strategie

De standvastigheid van AkzoNobel – 46.000 werknemers, omzet 14,2 miljard euro – wordt gesteund door de Nederlandse politiek, die vreest voor een uitverkoop van Nederlandse multinationals sinds eerder dit jaar ook Unilever doelwit werd van een (mislukte) overnamepoging.

Politieke steun is echter niet genoeg. Akzo is aangewezen op zijn aandeelhouders. Een deel van hen, aangevoerd door Elliott, dringt al langer aan op onderhandelingen met PPG.

Lees ook over de nieuwe strategie van AkzoNobel: Akzo paait aandeelhouders met opsplitsing en dividend.

Aandeelhouders vergelijken het verbeterde bod van PPG met het perspectief dat Büchner vorige week schetste in zijn nieuwe strategie. Hij kondigde een dividendverhoging aan, wil de chemicaliëntak afsplitsen en schroefde de winstverwachting op. Of hij dat laatste kan waarmaken, is onzeker.