Brieven

rundvlees eten

Factcheck moet meer belichten

Foto Istock
Een dag zonder rundvlees bespaart net zoveel water als een maand niet douchen, beaamt NRC na een factcheck (20/4) Er staat wel een kanttekening bij: in het water dat een koe tijdens haar leven verbruikt, zit bijna geen (gezuiverd) drinkwater, ons douchewater bestaat voor 100 procent uit drinkwater. Dat lijkt me meer dan een kanttekening. Een dag rundvlees eten kost net iets minder drinkwater (3 procent van 1.500 liter = 45 liter) dan een douchebeurt (ruim 50 liter). Verder kost het verwarmen van dat drinkwater om te kunnen douchen minstens tweemaal zo veel geld als het water zelf, en dan hebben we het niet over aspecten als global warming. Ten slotte zou ik denken dat noch het water dat de koe direct en via haar voedsel consumeert, noch het douchewater ‘verbruikt’ wordt; het blijft in het ecosysteem, het gaat niet verloren. Dat wil niet zeggen dat er niet kritisch naar beide soorten waterverbruik moet worden gekeken. Ook niet-drinkwater kan kostbaar zijn in streken waar waterroofbouw wordt gepleegd, bijvoorbeeld voor sojateelt. En over global warming gesproken: de broeikasgasuitstoot (methaan) van het wereldrundvee is een groot probleem. Ik denk dat een goede factcheck al dit soort aspecten moet meewegen. Minder vlees eten, minder en korter douchen, lijkt me. Alleen liters verschillende soorten water meten geeft een vertekend beeld.
    • E.J. van Ginkel