Controleur overheid

Voormalig president Rekenkamer Saskia Stuiveling overleden

Saskia Stuiveling, voormalig president van de Algemene Rekenkamer, is afgelopen donderdag onverwacht overleden. Ze is 71 jaar geworden. In het tweede kabinet-Van Agt (1981-1982) was Stuiveling namens de PvdA staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Haar benoeming in het college van de Algemene Rekenkamer volgde in 1984. Vijftien jaar later werd ze president van dit hoge college van staat, dat de overheid controleert op doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid. Ze nam afscheid van dit instituut in 2015. (NRC)

Necrologie pagina 9
    • Hans Wammes