Opinie

‘Wethouder, stop uitsluiten van winkeliers’

Opinie

Woensdagavond vergaderde de raadscommissie Economie over ‘winkelbeleid’. De opgave om een vitaal winkelbestand te faciliteren raakt ook aan sociale cohesie, mobiliteit en veiligheid. Wethouder Struijvenberg (Leefbaar) organiseerde daarom een informatiesessie voor raadsleden. Adviseurs uit het hele land mochten aanschuiven.

Ook serieuze Rotterdamse detailhandelaren die aan het voortraject bijgedragen hebben, wilden meepraten over het eindresultaat. Maar volgens de wethouder zou dat te politiek worden en betrof het een ‘neutrale’ ambtelijke sessie. Zij werden dus niet uitgenodigd.

Hij verwees hen naar de latere, politieke behandeling waar ze vijf minuten inspreektijd krijgen. Conclusie: waar ondernemers een inhoudelijke benadering kiezen, wil de wethouder hun inzet alleen vrijblijvend in het politieke traject behandelen.

Dit college gaat elk inhoudelijk debat met betrokken en deskundige Rotterdammers uit de weg. Burgerparticipatie kan dit college alleen hanteren binnen haar eigen intern gerichte en verpolitiekte kaders. Zij verschuilt zich liever achter ingehuurde ‘deskundigen’ en al even kostbare en opgeklopte pr-campagnes. Alsof dat geen politieke keuze is.

ondernemer Caland/Schoen in Rotterdam en Amsterdam.