March for Science

Wetenschap ageert tegen ‘post-truth’

Wetenschappers komen zaterdag wereldwijd in 518 steden bijeen om het belang van hun werk te benadrukken. Met deze ‘march for science’, in Nederland in Maastricht en Amsterdam, wil de wetenschap ageren tegen de tendens om feiten af te doen als een makkelijk te verwerpen mening. Het motto van de mars: ‘geen wetenschap, geen bewijs, geen waarheid, geen democratie.’

Pearl Dykstra, hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit en een van de sprekers op het Museumplein, hoorde over de actie kort na de start van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. „Ik dacht meteen: ja, dit is belangrijk.” Trump had net een presidentieel decreet uitgevaardigd tegen de immigratie uit zeven overwegend islamitische landen. „Voor de wetenschap is vrij verkeer over de grenzen cruciaal”, zegt Dykstra. „Einstein was een vluchteling. De biologische vader van Steve Jobs was een Syrische vluchteling.” Dykstra vertelt op het Museumplein vooral over het belang van de sociale wetenschappen. „Wij zijn degenen die de feiten en cijfers produceren waarop overheden hun beleid baseren. Hoe oud mensen worden, hoe de misdaad zich ontwikkelt, hoe groot de inkomensverschillen zijn.”

Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht, loopt zaterdag niet alleen mee om zich te verzetten tegen een politiek van ‘post-truth’, maar ook om het belang te benadrukken van de vrijheid van wetenschappers. „Over de hele wereld wordt die vrijheid ingeperkt, en niet alleen in Amerika. In Hongarije is een universiteit gesloten waar wij regelmatig mee samenwerkten. In Turkije worden wetenschappelijke benoemingen vaak niet meer door wetenschappers zelf geregeld.”

    • Jannetje Koelewijn