Interview

Energie winnen uit afval van Rotterdamse horeca

Onderneming Organisch afval als grondstof voor bio-energie en plastic ten behoeve van de maakindustrie. Dat is het idee achter het Galilei Makers Park.

Ambitieuze Gilbert Curtessi wil een ‘biobased bedrijfscluster’ realiseren.
Ambitieuze Gilbert Curtessi wil een ‘biobased bedrijfscluster’ realiseren. Foto Rien Zilvold

Het afval van café-brasserie Dudok en omliggende restaurants aan de Meent gaat binnenkort niet langer naar de vuilstort, maar naar het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) om te worden hergebruikt voor de productie van energie en grondstoffen. De horeca doet mee aan een proef die het bedrijf MetroMining van ondernemer Gilbert Curtessi nog deze zomer wil starten.

De oude energiecentrale aan de Galileistraat is het toneel van de plannen van Curtessi. Hier, vlak achter de torens aan het Marconiplein, wil hij zijn ideeën over een circulaire economie in praktijk brengen. Om te beginnen met bescheiden hoeveelheden afval, maar als de proef slaagt, op grotere schaal. Ook Renewi, het voormalige Van Gansewinkel, participeert in de pilot.

„Rotterdam produceert honderdduizenden tonnen organisch afval per jaar: groente, fruit en tuin. Dat zamelen we niet gescheiden in en wordt dus op een verkeerde manier verwerkt, namelijk in de afvalcentrale in Rozenburg”, aldus Curtessi. „Organisch afval bestaat voor bijna de helft uit water, dat wordt dus zinloos verbrand. Bovendien is die verwerking een enorme kostenpost voor de gemeente. Terwijl je door vergisting van afval iets kan maken wat geld waard is: energie in de vorm van gas.”

Het afval komt in eerste instantie van de Rotterdamse horeca, maar later mogelijk ook van de in het gebied gevestigde fruithaven en van de tuinbouw in het Westland. Aan afval geen gebrek in de regio, en MetroMining is niet de enige partij die zich hiermee bezighoudt. „Het vergisten van afval moet decentraal gebeuren”, zegt Curtessi. „Ik juich daarom iedereen toe die reststromen verzamelt en daar iets mee doet, en iedereen die een biovergister wil bouwen. Initiatieven als GroenCollect die stadsgas willen maken of BlueCity in het voormalige Tropicana: fantastisch dat het gebeurt.”

Afval vergisten is dus niet uniek, maar bijzonder aan MetroMinig is dat het bedrijf de kern vormt van een ‘biobased bedrijfcluster’ dat Curtessi wil realiseren en dat hij het Galilei Makers Park noemt. En daar ligt de link met een andere activiteit van Curtessi: als exploitant van de energiecentrale (onder de naam SuGu Warehouse) verhuurt hij ruimte aan kleine, beginnende ondernemingen in de maakindustrie.

Behalve van bedrijfsruimte en zelf opgewekte energie, wil Curtessi zijn huurders voorzien van grondstoffen. „Het idee is om in een volgende fase organisch afval te scheiden van de kunststof van bijvoorbeeld verpakkingen, en daar weer plastic van te maken voor bijvoorbeeld 3D-printing. We doen ook onderzoek naar de levensvatbaarheid van een bio-plastic reactor.”

Mooie vergezichten, maar die zijn ondernemer Curtessi, van huis uit milieukundige, niet vreemd. Begin deze eeuw genoot hij enige bekendheid als ontwikkelaar van de Happy Shrimp Farm, die op de Maasvlakte garnalen kweekte in bassins die werden verwarmd met restwarmte van de energiecentrale van Eon. Door technische en organisatorische problemen ging Happy Shrimp na een paar jaar failliet. „Ik heb daar van geleerd dat een goed verhaal – en veel uitnodigingen om dat te komen vertellen – nog niet betekent dat je succes hebt.”

Zo ver is het met MetroMining nog lang niet, laat staan met het beoogde Galilei Makers Park, dat nog verder in de toekomst ligt. Onlangs is een rapport over de haalbaarheid van dat initiatief aangeboden aan de gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Zuid-Holland. De bedoeling is dat de provincie, de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam de ontwikkeling in het M4H-gebied steunen.