‘Aandeel rijksten in totale vermogen Nederland gedaald’

Na een jarenlange stijging is de vermogensongelijkheid in Nederland in 2015 licht afgenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS in handen van de Volkskrant.

Beeld van de afgelopen editie van de aan luxe gewijde kunstbeurs Masters of LXRY. Foto Koen van Weel/ANP

Na een jarenlange stijging is het aandeel van de allerrijksten in het totale vermogen in Nederland licht gedaald. De rijkste 1 procent van de bevolking had in 2015 ruim 295 miljard aan privaat vermogen, bijna 28 procent van het totaal. In 2014 was dat nog 28,5 procent, zo meldt de Volkskrant na opvraging van de cijfers bij statistiekbureau CBS. De oorzaak voor het kleiner worden van de kloof tussen de allerrijksten en de rest van de bevolking ligt vooral in de stijgende huizenprijzen.

De gewone huishoudens profiteren relatief meer van de stijging omdat hun vermogen voornamelijk bestaat uit de eigen woning. Het privaat vermogen van de rijksten is vaak diverser: ze bezitten naast een eigen huis vaak ook nog ander vastgoed, aandelen en een ruime bank- en spaarrekening. Bij de berekeningen van het CBS zijn de pensioenen niet meegeteld omdat dit geen vrij vermogen is dat direct kan worden ingezet.

Lees ook: De rijken worden dus niet steeds rijker

Gekeken naar het aandeel van de rijkste 0,1 procent van de bevolking in het totale vermogen, de zogeheten ‘superrijken’, is ook daar een daling zichtbaar. De rijkste 7.500 huishoudens bezaten samen 117 miljard euro. Op een totaal vermogen van 1.061 miljard euro is dat zo’n 11 procent, net iets minder dan in 2014. Overigens groeide van zowel de rijkste 1 en de rijkste 0,1 procent van de Nederlanders in absolute zin het vermogen wel.

Lees ook: Dit is waar de superrijken hun geld aan uitgeven

Pikkety

De vermogensongelijkheid is overigens iets anders dan de inkomensongelijkheid. Waar de laatste gaat over de vraag wat er wordt verdiend, gaat de eerste term over wat iemand aan financieel vermogen bezit. De inkomensverschillen zijn volgens het CBS relatief klein in Nederland, terwijl het verschil in vermogen wel groot is. De Fransman Thomas Pikkety kaartte die ontwikkeling aan in zijn bestseller Kapitaal in de 21ste Eeuw . Volgens de econoom zal de vermogensongelijkheid toenemen omdat het rendement dat de armen uit hun arbeid halen - in de vorm van beloning - minder groot is dan dat van de rijken.

Lees ook: Een spoedcursus ‘Capital’: 4 vragen over het succes van Thomas Piketty
    • Jorg Leijten