Onderwijs 2032

Tweede Kamer versobert plan herziening onderwijs

De Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met een grootscheepse herziening van de lesstof voor het primaire en voortgezette onderwijs. Het gaat om een versoberde uitvoering van het oorspronkelijke plan, dat bekendstaat onder de naam Onderwijs 2032. Op verzoek van de Kamer worden belangrijke onderdelen geschrapt.

Zo gaat staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) geen aparte teams instellen voor de ontwikkeling van multidisciplinair (vakoverstijgend) onderwijs en voor het vak persoonsvorming. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Te vormen teams voor de ontwikkeling van nieuwe lesinhoud richten zich alleen op de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek. Vernieuwing van andere vakken mag alleen op verzoek van de desbetreffende vakverenigingen voor leraren.

Een meerderheid van de Tweede Kamer eiste dat de curriculum-herziening alleen over de inhoud van de vakken gaat en niet over de methode waarop les wordt gegeven.

Tijdens hoorzittingen in de Kamer was veel kritiek te horen op de plannen van Dekker. Leraren en wetenschappers vonden dat multidisciplinair onderwijs alleen mogelijk is voor leerlingen die al vakkennis hebben opgedaan.

Vertegenwoordigers van lerarenvakorganisaties voor onder andere moderne talen en wiskunde zeiden dat ze er niet in geslaagd waren met hun inbreng door te dringen tot de organisatie van de curriculumherziening. De vmbo-scholen zelf waren al bezig met een curriculumherziening, die hard nodig zou zijn. Maar een vertegenwoordiger van het vmbo zei dat Onderwijs 2032 deze ontwikkeling had stopgezet.