Grote korting voor overstap erfpacht Amsterdam

Na veel kritiek heeft Amsterdam de overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht flink aangepast. De totale korting bedraagt 3,2 miljard euro.

Foto Koen van Weel/ANP

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft na stevige kritiek van talloze burgers de plannen voor het nieuwe erfpachtstelsel flink aangepast. Het wordt een stuk goedkoper en gunstiger om vrijwillig over te stappen op eeuwigdurende erfpacht, zo meldt ANP.

VVD-wethouder Eric van der Burg (grondzaken) spreekt van een historisch besluit.

“Door de insprekers is de politieke realiteit veranderd en ontstond draagvlak om korting aan te bieden aan erfpachters die vrijwillig overstappen”.

25 procent korting en WOZ-waarde van 2014

Het plan om de erfpacht aan te passen leidde in Amsterdam tot veel discussie. Wethouder Van der Burg kreeg in een maand tijd meer dan vijfduizend kritische reacties op zijn voorstel. Vanwege de hoge stijging van woningprijzen in Amsterdam werden huiseigenaren geconfronteerd met een veel hogere erfpacht. Door te kiezen voor eeuwigdurende erfpacht wordt het jaarlijks bedrag dat een huiseigenaar moet betalen aan de gemeente, de eigenaar van de grond, eenmalig vastgesteld en niet tussentijds herzien.

Lees ook: Discussie over erfpacht is politieker dan ooit

In het nieuwe voorstel krijgen erfpachters tot 2020 de tijd om onder gunstige voorwaarden over te stappen. Belangrijkste voordeel voor erfpachters is dat ze een korting krijgen van 25 procent en dat de WOZ-waarde wordt gehanteerd van 2014. Ook vervalt de duurste categorie in het erfpachtstelstel. Wat de totale korting precies betekent voor huiseigenaren ligt aan de de precieze waarde van de WOZ-waarde van hun huis. Het voordeel kan oplopen tot 55 procent.

Door deze aanpassingen loopt de gemeente veel inkomsten mis. De korting bedraagt in totaal 3,2 miljard euro.