Bonden dreigen overleg op te blazen

Polderoverleg

Bonden stellen ultimatum aan werkgevers nu mkb niet lijkt te willen meewerken aan reparatie van de WW voor langdurig werklozen.

De vakbonden dreigen deze vrijdag het overleg met de werkgevers de komende tijd helemaal stil te leggen. Aanleiding voor de FNV en het CNV om het zogenoemde polderoverleg op te blazen: ze horen dat het mkb, de koepelorganisatie van kleine ondernemers, niet wil meewerken aan de afspraak dat het derde jaar WW voor langdurig werklozen wordt gerepareerd.

Die afspraak stond in het sociaal akkoord dat de werkgevers en de werknemers in 2013 hebben gesloten over de arbeidsmarkt, nadat het kabinet-Rutte II had beslist dat de WW-uitkering werd ingekort tot twee jaar.

Woensdag liet demissionair minister Lodewijk Asscher (PvdA) nog aan werkgevers en bonden weten dat ze het derde werkloosheidsjaar inderdaad mogen repareren.

„Wat ons betreft is er een ultimatum”, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. „We krijgen signalen dat de werkgevers ons op vrijdag geen duidelijkheid willen geven over de uitvoering. Het heeft al veel te lang geduurd en van de politiek hebben we nu het groene licht gekregen.”

FNV-bestuurder Mariëtte Patijn laat weten: „Wij verwachten dat de werkgevers zich aan de afspraken houden over de reparatie van de WW-opbouw. Zo niet, dan vinden zij ons lijnrecht tegenover zich.”

Als het overleg van werkgevers en werknemers stilvalt, spelen zij voorlopig geen rol meer in de afspraken die in de kabinetsformatie worden gemaakt over de arbeidsmarkt.

Al zo’n anderhalf jaar wordt er in de Sociaal-Econonomische Raad (SER) door de bonden en de werkgevers onderhandeld over een nieuw sociaal akkoord, met afspraken over een kortere loondoorbetaling bij ziekte – nu twee jaar – en over de positie van goedkope flexwerkers en zzp’ers op de arbeidsmarkt.

Vooral het CDA hechtte eraan dat de sociale partners daar eerst zelf uit zouden komen. SER-voorzitter Mariëtte Hamer is al twee keer langsgeweest bij de formatiebesprekingen.

Het overleg in de SER liep al uiterst moeizaam. Nu de werkgevers aarzelen om een afspraak uit het eerste sociaal akkoord na te komen, is er volgens de vakbonden geen reden meer om nog verder te praten over een nieuw akkoord.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, wil niet reageren op het ultimatum. Volgens zijn woordvoerder moet er op vrijdagmiddag eerst worden gesproken in de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van bonden en werkgevers.

    • Petra de Koning