Werknemers gaan reparatie derde jaar WW betalen via fondsen

Minister Lodewijk Asscher (R) tijdens een training van het UWV voor werkzoekende 55-plussers in 2014.
Minister Lodewijk Asscher (R) tijdens een training van het UWV voor werkzoekende 55-plussers in 2014. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Na lang onderhandelen heeft kabinet met werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over reparatie van het derde jaar WW-uitkering voor langdurig werklozen. Werknemers gaan per economische sector premie afdragen in cao-fondsen, waaruit de WW na twee jaar wordt betaald. Dat staat in een brief die demissionair minister Asscher van Sociale Zaken (PvdA) woensdag aan werkgevers en vakbonden heeft gestuurd.

Volgens het regeerakkoord van 2012 wilde het kabinet-Rutte II de maximale WW-duur terugbrengen van 38 naar 24 maanden. In het sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden van 2013 is vervolgens afgesproken dat de WW voor het derde jaar via cao’s gerepareerd zou kunnen worden.

Over de uitwerking en de financiële onderbouwing konden de sociale partners het alleen lange tijd niet eens worden – al zijn er in cao’s voor bijvoorbeeld de bouw, landbouw en jeugdzorg sindsdien al afspraken over reparatie van de WW gemaakt.

De Sociaal Economische Raad (SER) stelde in 2015 voor om ook het derde jaar door het UWV te laten betalen, met WW-premie waar voortaan niet alleen werkgevers maar ook werknemers aan bij moesten dragen. Het SER-advies over de reparatie van de WW werd destijds niet gesteund door De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB). DNB en het CPB zagen de verkorting van de WW juist als de beste stimulans om werklozen weer aan het werk te krijgen.

Fondsen

Afgesproken is nu dat er ‘verzamel-cao’s’ over de WW komen voor hele bedrijfstakken zoals de zakelijke dienstverlening, handel, retail en agrarische sector. Vanuit deze verzamel-cao’s worden fondsen opgericht voor het derde jaar WW, de uitvoering daarvan zal door „private aanbieders” worden gedaan. Zo worden de eerste twee jaar WW met werkgeverspremies nog altijd via het UWV uitbetaald, het derde jaar komt voor rekening van werknemers.

Hoe hoog de werknemerspremie van het brutoloon precies wordt, is nog onbekend. Volgens bronnen zou het gaan om ongeveer 0,3 procent in 2018, oplopend tot 0,6 procent in 2022. Bij een modaal jaarinkomen van 37.000 euro bruto zou het dan jaarlijks gaan om circa 110 euro, oplopend tot 220 euro. Werknemers die langer dan tien jaar hebben gewerkt en WW hebben opgebouwd zouden al in aanmerking kunnen komen voor doorbetaling van WW na 24 maanden.

CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt in een reactie:

„Het ministerie zet de deur open naar reparatie van de WW, dat is een stap in de goede richting. Nu is het aan werkgevers om hiermee met ons aan de slag te gaan. Afspraak is afspraak.”

Ook FNV-bestuurder Mariëtte Patijn zegt dat „het aan werkgevers is om hier een klap op te geven.” Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bevestigen de ontvangst van de brief van minister Asscher. „Na interne beraadslaging” moeten vakbonden en werkgevers hier nog definitief over besluiten in de Stichting van de Arbeid (STAR), zeggen ze. De sociale partners komen morgen bijeen in deze stichting.

Werkgevers en vakbonden zouden vrijdag bijeenkomen in de Stichting van de Arbeid om de afspraken over de reparatie van de WW te bekrachtigen.