Vakbonden dreigen overleg op te blazen door ruzie WW

Polderoverleg Bonden stellen ultimatum aan werkgevers nu mkb niet lijkt te willen meewerken aan reparatie van de WW voor langdurig werklozen.

Foto Roos Koole/ANP

De vakbonden dreigen deze vrijdag het overleg met de werkgevers de komende tijd helemaal stil te leggen. Aanleiding voor de FNV en het CNV om het zogenoemde polderoverleg op te blazen: ze horen dat het mkb, de koepelorganisatie van kleine ondernemers, niet wil meewerken aan de afspraak dat het derde jaar WW voor langdurig werklozen wordt gerepareerd.

Die afspraak is onderdeel van het sociaal akkoord dat de werkgevers en de werknemers in 2013 hebben gesloten over de arbeidsmarkt, nadat het kabinet-Rutte II had beslist dat de WW-uitkering zou worden ingekort tot twee jaar.

Woensdag liet demissionair minister Lodewijk Asscher (PvdA) nog aan werkgevers en bonden weten dat ze het derde werkloosheidsjaar inderdaad zelf mogen repareren zoals was afgesproken.

„Wat ons betreft is er een ultimatum”, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. „We krijgen signalen dat de werkgevers ons op vrijdag geen duidelijkheid willen geven over de uitvoering. Het heeft al veel te lang geduurd en van de politiek hebben we nu het groene licht gekregen.”

FNV-bestuurder Mariëtte Patijn laat weten: „Wij verwachten dat de werkgevers zich aan de afspraken houden over de reparatie van de WW-opbouw. Zo niet, dan vinden zij ons lijnrecht tegenover zich.”

Als het overleg van werkgevers en werknemers stilvalt, spelen zij voorlopig geen rol van betekenis in de afspraken die in de kabinetsformatie worden gemaakt over de arbeidsmarkt.

Lees ook: Werknemers gaan reparatie derde jaar WW betalen via fondsen

Al zo’n anderhalf jaar wordt er in de Sociaal-Econonomische Raad (SER) door de bonden en de werkgevers onderhandeld over een nieuw sociaal akkoord, met afspraken over een kortere loondoorbetaling bij ziekte – nu twee jaar – en over de positie van goedkope flexwerkers en zzp’ers op de arbeidsmarkt, die vaste werknemers steeds vaker zouden verdringen.

‘Doorgeslagen flexibiliteit’

Vooral het CDA hechtte eraan dat de sociale partners daar eerst zelf uit zouden komen. SER-voorzitter Mariëtte Hamer is al twee keer langsgeweest bij de formatiebesprekingen.

Het overleg in de SER liep de afgelopen tijd al uiterst moeizaam. Nu de werkgevers aarzelen om een afspraak uit het eerste sociaal akkoord na te komen, is er volgens de vakbonden geen reden meer om nog verder te praten over een nieuw akkoord.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, wil niet reageren op het ultimatum. Volgens zijn woordvoerder moet er op vrijdagmiddag eerst worden gesproken in de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van bonden en werkgevers.

Volgens FNV-bestuurder Patijn is de reparatie van de WW „belangrijk voor mensen die werken en voor Nederland”. „De flexibiliteit op de arbeidsmarkt is doorgeslagen.”

Er is lang onderhandeld over de technische uitwerking van de afspraak over het derde WW-jaar. De bedoeling is nu dat werknemers per sector premie gaan betalen. Dat wordt afgesproken in cao’s. Vanuit de cao-fondsen krijgen mensen die langer dan tien jaar hebben gewerkt na twee jaar werkloosheid recht op een extra – derde – jaar WW.

Op woensdag zouden de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf hebben afgesproken om er vooralsnog niet aan mee te werken. De vakbonden rekenden deze vrijdag op een handtekening onder de afspraak.