Consumentenvertrouwen op hoogste niveau in 16 jaar

Een uitzonderlijke situatie, aldus het CBS. Ook de consumentenbestedingen blijven stijgen en de werkloosheid blijft dalen.

Winkelend publiek in de Koopgoot in Rotterdam.
Winkelend publiek in de Koopgoot in Rotterdam. Foto Koen van Weel/ANP

Het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse economie is sinds januari 2001 niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Zowel in die maand als in april van 2017 ligt de indicator van het consumentenvertrouwen op 26. In april 2016 lag het consumentenvertrouwen nog op 11.

Sindsdien is, met uitzondering van een maand, sprake van een flinke stijging. Een uitzonderlijke situatie, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS, want vaak vlakt de groei sneller af. Van Mulligen:

“Al met al gaat het goed met de economie en dat merkt de consument ook. Het gaat beter met de werkgelegenheid en de huizenprijzen gaan omhoog. Daar worden consumenten blij van.”

Het consumentenvertrouwen is een van de indicatoren van de Nederlandse economie die voorlopen op de daadwerkelijke situatie, zegt Van Mulligen. De aanhoudende stijging geeft aan dat het waarschijnlijk ook in de nabije toekomst beter zal blijven gaan met de economie: “Dat is geen wet van Meden en Perzen, maar wel te verwachten.”

In april 2000 bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste niveau ooit, met 36. Het dieptepunt lag in februari 2013 op -41.

De nieuwste cijfers van wat consumenten uitgaven laten ook een aanhoudende stijging zien. In februari besteedden ze 0,8 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging neemt wel wat af. Van oktober 2016 tot en met januari dit jaar lag de stijging boven de 2 procent. De stijging in februari zit vooral in uitgaven voor voedings- en genotsmiddelen, meldt het CBS. Aan voertuigen en huishoudelijke producten werd minder uitgegeven.

Werkloosheid

De werkgelegenheid is een indicator die juist achterloopt op de economische situatie. Gaat het goed met de economie, dan duurt het even voordat dat zichtbaar is in de cijfers over de werkgelegenheid. De werkloosheid blijft verder dalen, liet het CBS donderdag ook weten.

Er zijn, gecorrigeerd voor de seizoenen, nu 463.000 werklozen in Nederland. Een maand eerder waren dat er 473.000. Procentueel daalt de werkloosheid al sinds oktober 2015. Toen was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos, in maart 2017 zat 5,1 procent van hen zonder baan.

Vooral opvallend is volgens het CBS dat het aantal vrouwen dat aan het werk komt harder stijgt dan het aantal mannen. Er kwamen de afgelopen drie maanden gemiddeld 11.000 werkende vrouwen per maand bij, tegenover 4.000 mannen.