cao

Werknemers gaan reparatie van WW betalen via fondsen

Het kabinet heeft met werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over reparatie van het derde jaar WW-uitkering voor langdurig werkelozen. Werknemers gaan per sector premie afdragen in cao-fondsen, waaruit de WW na twee jaar wordt betaald. Dat staat in een brief die demissionair minister Asscher van Sociale Zaken (PvdA) woensdag aan werkgevers en vakbonden heeft gestuurd. De reparatie van de WW via cao’s – na de verkorting van de WW van maximaal 38 naar 24 maanden door het kabinet – is al in 2013 afgesproken. Over de uitwerking konden de partijen het lang niet eens worden. De eerste twee jaar WW worden nu met werkgeverspremies via het UWV uitbetaald, het derde jaar gaan werknemers betalen. De premie zou oplopen van 0,3 procent van het brutosalaris in 2018 tot 0,6 procent in 2022, volgens bronnen. (NRC)