Brieven

Overnamestrijd AkzoNobel

Dit is gewoon de tucht van de markt

Foto Koen van Weel/ANP

Alle inspanningen van bestuur en commissarissen van AkzoNobel ten spijt – inclusief het in strijd met de mores niet willen praten met een serieuze opponent-concurrent – aan de tucht van de markt valt niet te ontkomen (NRC 12/4). De zittende bestuursleden laden de verdenking op zich, dat ze zich enkel willen verschansen achter welgemeend eigenbelang. Een Nederlandse multinational onwaardig en zeker niet in het belang van de vennootschap en alle betrokken ‘stakeholders’ (belanghebbenden). Een bestuursonvriendelijk overnamebod van PPG ligt dan ook in de lijn der verwachtingen. Gelukkig is het niet aan het huidige bestuur, maar aan de aandeelhouders om zich hierover uit te spreken. Aan het advies van de raad van bestuur om dit bod al of niet te accepteren, zal door de internationale beleggingsgemeenschap weinig waarde worden gehecht. Het bestuur heeft verzuimd om de ultieme beschermingsconstructie in stelling te brengen: een dermate hoge beurswaardering dat een vijandig overnamebod simpelweg ‘niet uit’ kan. Aan beursnotering en directe toegang tot de kapitaalmarkt kleven niet alleen voordelen, maar ook nadelen: de market for corporate control als tegenwicht van slecht presterende managementteams, waarbij een bestuursonvriendelijk overnamebod het sluitstuk is van de tucht van de markt.

    • Peter Nethe