Organisaties met elkaar in de clinch over kanker.nl

Federatie NFK wil in een kort geding tegen KWF Kankerbestrijding de regie over de informatievoorziening voor patiënten weer naar zich toetrekken.

De website kanker.nl, inzet van het conflict.
De website kanker.nl, inzet van het conflict.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil via een kort geding de zeggenschap over het platform KankerNL terughalen van KWF Kankerbestrijding. De federatie stelt dat de onafhankelijke informatievoorziening voor patiënten in gevaar is nu het KWF het beheer over de website kanker.nl naar zich heeft toegetrokken.

Het KWF heeft van het platform KankerNL een stichting gemaakt en wil die nu onderbrengen binnen de eigen organisatie, zegt NFK-directeur Arja Broenland. Zowel het KWF als de stichting is daarom gedaagd in een kort geding. Ondertussen stellen de negentien betrokken patiëntenorganisaties dat de huidige situatie het voor hen lastig maakt nog langer inhoudelijk bijdragen te leveren aan de website. En dat is noodzakelijk om de onafhankelijkheid van de informatie te waarborgen, aldus Broenland.

“Wij willen niet alleen informatie van een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar kanker, hoe nuttig dat ook is. Het is essentieel dat ook de stem van de patiënt gehoord wordt in deze.”

Drie partijen

Drie partijen hebben bij oprichting van het platform afgesproken elk hun eigen bijdrage te leveren. Naast het KWF en NFK is dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), een kennisinstituut voor oncologische en palliatieve zorg. Volgens de Volkskrant is in de partnerovereenkomst afgesproken dat kanker.nl juist eigendom zou worden van de patiëntenfederaties als één van de partijen zich niet meer aan de afspraken wilde conformeren.

Na het oprichten van de stichting KankerNL, negeert het KWF deze afspraken echter, zegt de NFK:

“De informatievoorziening raakt daardoor verouderd. Veel teksten op KankerNL zijn sinds januari 2016 niet meer actueel omdat de kankerpatiëntenorganisaties hier niet meer bij betrokken zijn. Deze huidige situatie is verwarrend en zeer onwenselijk.”

KWF staat open voor dialoog

Het KWF zegt in een reactie op de eigen website open te staan voor de dialoog met betrokken partijen:

“Het KWF heeft besloten en aan NFK bevestigd dat de lopende samenwerkingsovereenkomst ook in 2018 van kracht zal zijn. Met deze overeenkomst is een bedrag van 3,4 miljoen euro per jaar gemoeid, inclusief de bijdrage voor de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. KWF wil altijd in gesprek zijn met haar partners, en dus ook met NFK. Een juridische procedure is dan ook niet nodig.”

Een exacte datum voor het kort geding is er nog niet. Aanvankelijk zou het conflict aanstaande maandag behandeld worden, maar omdat het KWF op deze dag verhinderd is, wordt gezocht naar een nieuwe datum. Dit betekent volgens het NFK nadrukkelijk niet dat de claim van de baan is. “Het kort geding wordt gewoon aangehouden.”

De partijen blijven wel met elkaar in gesprek. “Maar we zijn al een jaar met elkaar in gesprek en krijgen maar geen toezeggingen dat wij de regie over de informatievoorziening terug te krijgen”, aldus Broenland.