Patiënten UMC Utrecht liepen ‘onnodige risico’s’

Inspectie voor de Gezondheidszorg

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht heerste een „angstcultuur”. En dat is de leiding te verwijten, stelt de inspectie.

Logo van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). Foto Bart Maat/ANP

Op verschillende afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht was jarenlang sprake van een „onveilig werkklimaat” waardoor patiënten „onnodige risico’s” hebben gelopen. Sommige medewerkers spreken van een „angstcultuur”. Dat staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat dinsdag is verschenen.

In het UMC Utrecht, met bijna 12.000 medewerkers een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland, bestond volgens de inspectie geen veilige en open aanspreekcultuur. Calamiteiten in de behandelkamer werden niet altijd tijdig gemeld en niet altijd goed onderzocht. Ook was de betrokkenheid van de raad van bestuur onvoldoende. Volgens de inspectie werd er te veel vanuit een „hiërarchische topdown-benadering” gestuurd op het bereiken van resultaten zonder dat de raad van bestuur „echt in verbinding was” met wat dit van medewerkers vroeg. Er was een werksituatie waarin „kritische reflectie” niet gewenst was.

De inspectie concludeert ook dat er in het UMC Utrecht in het algemeen goed en veilig wordt gewerkt.

De misstanden in het ziekenhuis werden openbaar toen het actualiteitenprogramma Zembla eind 2015 aandacht besteedde aan spanningen bij het personeel op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Uit de uitzending bleek onder meer dat het overlijden van twee patiënten op de operatietafel niet was gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, terwijl dat wel had gemoeten.

Margriet Schneider, voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, zegt in een interview met NRC dat zij de conclusies van de inspectie „pijnlijk” vindt. „Maar ze sluiten ook aan bij intern onderzoek dat wij eerder dit jaar zelf deden.” Schneider is – per toeval – aangesteld vlak nadat de problemen aan het licht kwamen.

Lees het gehele interview: Wat leer je van je fouten, daar gaat het om’

De komende jaren blijft de inspectie nauwgezet toezien op het UMC Utrecht. Binnen twee maanden moet het medisch centrum met een „zo concreet mogelijk” plan van aanpak komen.

    • Kim Bos