Weinig hoop voor groenrechtse coalitie in schaduwformatie

De Haagse Stemming De Haagse Stemming houdt je drie ochtenden per week (di-do-za) op de hoogte van de formatie en andere politieke kwesties. Wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvangt deze nog vroeger.

De NRC-schaduwformatie biedt weinig reden tot optimisme over een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De partijprominenten die wel in het openbaar onderhandelen, worden het nauwelijks eens over de belangrijkste onderwerpen. Toch zou Schippers al in juni op vakantie willen. Ook de ontruiming van het Binnenhof nadert.

MASTODONTEN
: Het formeren staat op dit moment wel op een heel laag pitje, door de feestdagen en de zieke moeder van Jesse Klaver. Maar als ze het in de Stadhouderskamer niet doen, doen wij het wel. NRC nodigde partijprominenten van de vier onderhandelende partijen uit om te kijken of het hen lukt overeenstemming te bereiken op cruciale thema’s als klimaat, inkomens en migratie. Ze zijn vol goede wil, er wordt gelachen en ze bedenken, met tegenzin, zelfs een motto voor een groenrechts kabinet. Maar inhoudelijk komen ze nauwelijks nader tot elkaar. Als het in de Stadhouderskamer net zo gaat, wordt het niks met een coalitie van deze vier, concluderen Petra de Koning en Thijs Niemantsverdriet.

Animositeit: Wel levert schaduwformeren met Loek Hermans (VVD), Ger Koopmans (CDA), Boris van der Ham (D66) en Kees Vendrik (GroenLinks)een heerlijk en inzichtelijk verhaal op. Ook aan deze tafel blijkt dat D66 deze coalitie het allerliefste wil en compromissen zoekt. Maar het is niet het CDA dat op bijna alles nee zegt, de grootste animositeit zit tussen VVD en GroenLinks. Ze vinden elkaar, opvallend genoeg, alleen in “een appèl voor fatsoenlijke beloningsverhoudingen”, concludeert Vendrik, “hoopgevend”. Grote bedrijven vrezen absurd genoeg juist voor ‘onderbetaling’. Een extra teleurstelling: het bleek voor de fake formatietafel nóg moeilijker om vrouwen te vinden dan voor de echte. Geen (ex-)politica die benaderd werd wilde of durfde.

Foto: David van Dam

VERHUIZING: Gisteren zaten politieke prominenten in de Grote Kerk in Naarden voor de Matthäus-Passion, over drie jaar zitten ze in de kelder van Buitenlandse Zaken, waar nu vuile was, chemisch afval en kapotte tl-buizen rondslingeren. Op het ministerie naast Den Haag Centraal was gisteren een rondleiding om te laten zien waar de Tweede Kamerleden en hun voltallige ondersteuning gehuisvest worden als het Binnenhof 5,5 jaar voor renovatie (filmpje!) op de schop gaat. De blauwe stoeltjes van de plenaire zaal verhuizen mee.

OPTIMISME: In Naarden ondekte de societyrubriek van De Telegraaf dat Edith Schippers in de derde week van juni op vakantie gaat. Ze werd door het Stan Huygens Journaal uitgenodigd om in die periode te gaan zeilen, maar is dan in het buitenland gaf ze aan. ‘Druk op de formatie’ kopt de krant dus op haar voorpagina.

Inhoud: Columniste Marike Stellinga (winnaar van Politieke Junkies gisteravond) roept op tot een nieuwe discussie over de pensioenleeftijd. Het FD voorspelt ondertussen dat D66 en GroenLinks dankzij het alarmerende rapport van de Onderwijsinspectie extra geld voor scholen kunnen lospeuteren bij VVD en CDA.

NEPNIEUWS: Zelfs de Raad van State - die overigens met de senaat aan de Lange Voorhout wordt gehuisvest tijdens de renovatie - verspreidt nepnieuws. In het jaarverslag over 2016 sprak dit instituut zorgen uit over het functioneren van de vertegenwoordigende democratie. Een van de problemen die het benoemt is “het toegenomen aantal burgemeesters en wethouders dat aftreedt”. Maar dat aantal blijkt helemaal niet toegenomen, ontdekte Titia Ketelaar. “Cijfermatige onderbouwing” ontbreekt, geeft de Raad van State toe.

ERVARINGSDESKUNDIGE: De overheid en ICT, dat blijft een moeizame combinatie. Dus biedt de Algemene Bestuursdienst ambtenaren een ‘Verdiepingsmodule omgaan met marktpartijen’ om beter met ICT-leveranciers om te gaan. De sessie volgende maand wordt geleid door Pieter Cloo, jawel de oud-topambtenaar en consultant die zichzelf als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie dubbel liet betalen en zijn ambtenaren op Schiermonnikoog met ICT-leveranciers in een hotel zette.

QUOTE VAN DE DAG

“Mijn vrouw vindt het nu al een beetje ‘too much’ Harry van Bommel thuis.”

Het oud-Kamerlid van de SP en andere parlementariërs die sinds een maand thuis zitten vertellen aan RTL Nieuws hoe weinig ze te doen hebben.

    • Emilie van Outeren