‘Kamer kent fiscale afspraken’

Belastingontwijking

Het kabinet ontkent dat het fiscale afspraken met buitenlandse multinationals niet met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

De Tweede Kamer is wel degelijk geïnformeerd over de verschillende soorten fiscale afspraken die de Belastingdienst met (buitenlandse) multinationals maakt. Dat stelt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) in een brief aan de Kamer over de discussie die vorige maand ontstond nadat een interne notitie van de fiscus over zogeheten ‘rulings’ met bedrijven via een WOB-procedure naar buiten was gekomen.

Uit deze notitie van begin 2015 bleek dat Wiebes en enkele van zijn voorgangers over sommige belastingafspraken geen informatie hadden gedeeld met buitenlandse belastingdiensten en met het parlement. Verschillende fracties reageerden verbolgen. „Waarom is deze informatie nooit met de Kamer gedeeld?”, vroeg bijvoorbeeld CDA’er Pieter Omtzigt.

De staatssecretaris zegt in zijn brief dat de ‘gewobte’ notitie de basis vormde voor een overzicht van de door de Belastingdienst gebruikte fiscale structuren die als rulings aan multinationals worden aangeboden, die hij februari 2015 naar de Kamer had gestuurd. Ook na die brief heeft hij de Kamer „regelmatig geïnformeerd over dit soort structuren”. Daarnaast heeft hij het parlement aangeboden om „naar wens specifieke structuren toe te lichten”. Wiebes suggereert dat de Kamer daar nooit op in is gegaan. „Dit aanbod staat nog steeds”.

De VVD-staatssecretaris erkent dat sommige fiscale faciliteiten die Nederland biedt kunnen leiden tot belastingontwijking, maar dat ligt volgens hem niet aan gaten in de wet, maar aan „de verschillen tussen belastingstelsels”. Pas de laatste jaren wordt er tegen dit ongewenste effect van rulings in internationaal verband opgetreden – vooral door het uitwisselen van informatie tussen belastingdiensten. „Deze ontwijkingssituaties zijn lang getolereerd waar het een vestigingsvoordeel opleverde”, schrijft Wiebes, „maar staan inmiddels maatschappelijk ter discussie en kunnen in de komende jaren worden aangepakt.”

Het kabinet, sinds een maand demissionair, vindt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven van groot belang, maar wil tegelijkertijd een voortrekkersrol spelen in de aanpak van belastingontwijking. „Nederland moet het voortouw nemen in het aannemen van maatregelen tegen belastingontwijking door middel van hard law.”

In zijn beantwoording aan de Kamer gaat Wiebes niet in op opmerkingen die ambtenaren in de bewuste notitie maakten over de inzet van één bepaalde ruling waarmee multinationals veel winstbelasting in andere landen kunnen besparen. Die afspraak noemen ambtenaren „onzakelijk” en zou internationaal „spanning” kunnen veroorzaken. Donderdag debatteert de Kamer over de kwestie.

    • Philip de Witt Wijnen