Brieven

Kabinetsonderhandelingen

Laat woningverkoper overdrachtsbelasting betalen

Aan de politieke partijen aan de formatietafel in Den Haag wil ik voorstellen de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning voortaan door de verkoper te laten betalen. Die is al een paar jaar spekkoper.

Bovendien bestaat een groot deel van de mensen dat het eigen huis nu of de komende jaren in de verkoop doet, uit babyboomers die hun hypotheek al lang hebben afbetaald.

Zij kunnen de overdrachtsbelasting moeiteloos opbrengen, terwijl kopers er van oudsher financieel stevig van langs krijgen in Nederland. Bovenop de woningprijs komen de overdrachtsbelasting, notariskosten, kadasterkosten, plus de kosten voor hypotheekadvies, taxatierapport en bouwkundige inspectie.

De maximale hoogte van een hypotheeklening is 101 procent van de koopsom en wordt volgend jaar verder verlaagd naar 100 procent. Wie niet over eigen geld beschikt kan de financiering van een eigen woning met alle bijkomende kosten onder deze financiële voorwaarden niet rond krijgen.

Bijna alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s voorstellen opgenomen om de instroom en doorstroom op de woningmarkt te verbeteren.

Overheveling van de twee procent overdrachtsbelasting is de meest eenvoudige stap denkbaar om de onderkant van de woningmarkt meer in beweging te krijgen en scheefwonen te verminderen.

Bovendien kan deze aanpassing zonder problemen of aanpassingen worden gerealiseerd. Een koper krijgt hierdoor meer lucht om succesvol de woningfinanciering voor elkaar te krijgen. Kleine moeite, groot effect.

Hoog bezoek Eritrea

Dubbele moraal

De handlanger van de dictator uit Eritrea mag van onze politici gewoon ons land bezoeken (NRC 12/9). Ze kunnen hem nu eenmaal niet weigeren, heet het…. Maar waarom konden dezelfde politici onderdanen van Erdogan, die andere dictator, dan wel weigeren? Laten we eerlijk zijn: onze politici hebben nooit zo veel moraal gehad in dit kader. Chinese dictators of Poetin, lieden die bloed aan hun handen hebben, mochten of mogen hier ook zonder meer komen en worden vaak zelfs met koninklijke egards ontvangen. Terwijl niet lang geleden een wel menslievende Dalai Lama deze eer bewust niet werd gegund, omdat anders hetzelfde China voor het hoofd zou worden gestoten. Dit alles hangt samen met het feit dat zakelijke belangen en diplomatieke verhoudingen in dit democratische Nederland prevaleren boven mensenrechten.

    • J. Verniers
    • Korné Pot