Brieven

Homo’s en Marokkanen

Teulings’ wankelmoedige boodschap

Coen Teulings beweert (12/4) dat „het hand-in-hand lopen van Pechtold en Koolmees [...] in de huidige maatschappelijke context [...] een stellingname in de oppositie homo’s versus moslims is.” Zelf vind ik die hele actie eerder potsierlijk, maar zouden moslims zich er „bij verstek veroordeeld” door voelen? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dit kan toch niet zijn waar de integratie op stuk loopt? Ik begrijp Teulings redenering niet. Is het „opkomen voor homo’s of opkomen voor moslims”? Juist dit verkapt uit elkaar spelen van verschillende minderheidsgroepen is het grootste gevaar. We moeten absoluut tolerant zijn; dat betekent dat we absoluut intolerant moeten zijn tegen intolerantie jegens welke groep dan ook. De boodschap van Teulings is te wankelmoedig. Hij schrijft: „Een nieuw kabinet zou [...] een goede daad verrichten door in de regeringsverklaring te zeggen dat Nederland een prachtig land is. Een land waar niemand op basis van zijn geloofsovertuiging of seksuele geaardheid wordt gediscrimineerd. En die godsdienstvrijheid, die geldt ook voor moslims. Dat zou Nederland veel ellende kunnen besparen.” In het licht van wat hij even eerder zegt, worden dit holle woorden, omdat opkomen voor homoseksuelen kennelijk kan worden opgevat als veroordeling van een andere groep. Dat is zacht gezegd merkwaardig, en het opent de deur naar kwaadaardigheid.

    • Joep van Dijk