Een paradijs voor het ‘upcyclen’ van afval

Bewuste en bevlogen klussers weten inmiddels hun weg wel te vinden naar Buurman, de loods op de Keilewerf vol met materiaal dat anders door bouwbedrijven weggegooid zou worden. Buurman startte een jaar geleden met een initiatief voor op de arbeidsmarkt uitgerangeerde mensen: de BouwAkademie.

Deze mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ upcyclen het bouwafval (dat wil zeggen dat waarde wordt gegeven aan onbruikbare materialen, zoals afval) en maken het klaar voor hergebruik bij Buurman.

Volgens mede-eigenaar Laura Rosen Jacobson (28) speelt BouwAkademie in op een behoefte. Bouwbedrijven willen graag mensen met een achterstand inzetten binnen hun bedrijf. Zij ontvangen daarvoor overigens een vergoeding van de overheid.

De gemeente Rotterdam werkt samen met het bedrijfsleven onder de noemer ‘social return’: het vergroten van de arbeidsparticipatie van thuiszitters. Het is een concept waar de ondernemers sterk in geloven. Zij krijgen nu slechts mondjesmaat deelnemers aangeleverd uit de kaartenbak van de gemeente.

De BouwAkademie is bij aanvang financieel ondersteund door dezelfde partners van Buurman: ERA Contour en VORM. Een investering die volgens Rosen Jacobsen nodig was om de werkplaats in te kunnen richten en de begeleiding vorm te kunnen geven.

Het upcyclen wordt bij de BouwAkademie vooral gebruikt als middel ‘om de begeleiding vorm te kunnen geven’. Daarom bestaat het kluswerk vaak uit simpele taken. Rosen Jacobson: „In de praktijk kwamen we erachter dat deze mensen vaak niet voor niets langdurig thuis zitten. Iets waar we ons bij aanvang toch best op verkeken hebben.”

Daarom volgen de deelnemers een intensief traject, met als uiteindelijke doel een vaste baan.

Onlangs werd een mijlpaal bereikt: een deelnemer van de BouwAkademie werd aangenomen bij een bouwbedrijf. „We hopen mensen aan het werk te kunnen zetten én tegelijkertijd te kunnen bijdragen aan de vermindering van bouwafval”, aldus Rosen Jacobson.