Psychische klachten kosten elk jaar22 miljard

Onderzoek

Psychische klachten kosten de maatschappij elk jaar 22 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van ING naar de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks geeft de samenleving 6,5 miljard euro uit aan geestelijke gezondheidszorg. Maar ING schat de totale kosten aanzienlijk hoger in vanwege bijvoorbeeld lagere productiviteit, hogere werkloosheid en meer criminaliteit als gevolg van problemen met de geestelijke gezondheid.

Binnen Europa geeft Nederland veruit het meeste uit aan geestelijke gezondheidszorg (ggz) als percentage van het nationaal inkomen. Bovendien zijn tussen 2003 en 2012 de ggz-uitgaven veel sneller gestegen dan in andere Europese landen.

Jaarlijks krijgen circa 800.000 Nederlanders psychische hulp. Maar er bestaan zorgen over de doelmatigheid en effectiviteit van de verleende hulp. Behandelkosten zijn in vergelijking met het buitenland duur. Patiënten verblijven relatief lang in instellingen. En een op de drie mensen die voor een angststoornis of depressie in behandeling is, blijkt daar geen baat bij te hebben. De ontwikkelingen waren een belangrijke reden om de laatste jaren ingrijpend te bezuinigen op de ggz. (NRC)