Voor ex-werknemers Estro gloort nog genoegdoening

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week Europees recht: ‘pre-pack’ en intellectueel eigendom.

Foto Koen Suyk/ANP

Krijgen de kleuterleidsters Karin, Lyoba, Danielle en Astrid drie jaar na hun ontslag alsnog enige genoegdoening? Wel als het aan advocaat-generaal Paolo Mengozzi van het Hof van Justitie van de EU ligt. Hij adviseerde het Hof eind maart de bescherming van de rechten van werknemers volledig overeind te houden in een zogenoemde ‘pre-pack’. Dat is een instrument om (delen van) een bedrijf in nood te redden.

Het viertal werd medio 2014 zonder pardon aan de kant geschoven bij de omvorming van de Estro Groep, het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland, naar Smallsteps. Zo’n 130 Estro-vestigingen gingen dicht en ruim 1.000 van de 3.600 medewerkers kwamen op straat. Estro ging failliet en Karin c.s. stonden met lege handen.

Mag dat zomaar, vroeg het viertal zich met steun van de FNV af. De rechtbank Midden-Nederland legde hun bezwaren voor aan het Europees Hof. Kernvraag: hoe ver reikt in Europa de bescherming van werknemers in een pre-pack? Cruciaal zijn volgens de advocaat-generaal het doel van de bedrijfstransformatie en de uitvoering ervan. Als het louter gaat om de liquidatie van het bedrijf, kan dat ook ten koste gaan van werknemersrechten. Gaat het daarentegen om „de continuïteit van de exploitatie van de onderneming, dan rechtvaardigt het sociaal-economisch doel ervan niet dat aan de werknemers bij de overgang van de onderneming de [bestaande] rechten worden ontnomen”.

Het lijdt volgens Mengozzi geen twijfel dat bij Estro/Smallsteps de continuïteit van de exploitatie voorop stond. Pre-pack kan volgens hem ,,zeker prijzenswaardig” zijn, maar mag niet worden misbruikt voor een goedkope reorganisatie. Zijn advies geldt als zwaarwegend, maar bindt het Hof niet. Dat velt naar verwachting voor de zomer zijn oordeel.

www.curia.europa.eu: ECLI:EU:C:2017:241
    • Joop Meijnen